13 juni, Leiden: brainstormbijeenkomst over woonstrijd

Huizen voor mensen niet voor winst.
Huizen voor mensen, niet voor winst.

Op 13 juni organiseren Doorbraak en Leidse woonactivisten in samenwerking met de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een brainstormbijeenkomst over strijd voor beter en betaalbaar wonen. Doel van de bijeenkomst is om op termijn activiteiten te gaan opzetten waarmee precaire huurders en anderen in penibele woonomstandigheden elkaar kunnen ondersteunen en samen een vuist kunnen maken tegen het afbraakbeleid op de woningmarkt.

Bijeenkomst
Vrijdag 13 juni, vanaf 19:30 uur
Doorbraak
Middelstegracht 38, Leiden

Niet alleen op het gebied van arbeid en uitkeringen is de flexibilisering en bestaansonzekerheid enorm toegenomen. Ook op het gebied van wonen worden bestaande rechten afgebroken en neemt de rechteloosheid toe. Flexwerkers, uitkeringsgerechtigden en huurders krijgen te maken met een neo-liberale afbraakpolitiek die de maatschappelijke toplaag bevoorrecht en de onderkant van de samenleving controleert, disciplineert, uitbuit en bestraft. Velen hebben er een gezamenlijk belang bij om te strijden voor verbetering van hun precaire levensomstandigheden. Dat vormt de achtergrond van deze bijeenkomst, die erop is gericht om concreet aan de slag te gaan met woonstrijd. De BPW gaat tijdens de bijeenkomst aangeven hoe men als landelijke vrijwilligersorganisatie van en voor precaire huurders verzet van onderop aan het opbouwen is tegen de toenemende precarisering op het gebied van wonen. De BPW ondersteunt huurders, doet onderzoek, oefent druk uit op anti-kraakbureaus en woningbouwcorporaties, en voert actie tegen de afbraak van huurrechten.

Eind vorig jaar organiseerden woonactivisten in de Leidse Vrijplaats een bijeenkomst over woningnood en leegstand. Daar kwam de vraag aan de orde hoe we samen kunnen strijden voor menswaardige woonomstandigheden en voor betaalbare woonruimte. Dat was een uitgebreide discussie die om een vervolg vroeg.

Hoe kunnen we mensen bereiken die in een moeilijke woonsituatie zitten, en hoe kunnen we hen steunen? Wat voor strijd kan er gevoerd worden voor en door urgent woningzoekenden en voor en door huurders die met hun huisbaas overhoop liggen en zelfs uit hun woonruimte dreigen te worden gezet? Aan welke organisatievormen in de strijd kunnen we denken en hoe kunnen we onze doelstellingen vertalen naar concrete acties, die hopelijk prikkelend en succesvol zijn? Dit soort kwesties gaat besproken worden op de bijeenkomst op 13 juni. Tijdens de bijeenkomst wordt bovendien het idee van een Leids woonspreekuur van onderop gelanceerd en besproken. Huurders, krakers, anti-kraakbewoners, andere flexbewoners en verder allen die zich betrokken voelen bij woonstrijd, zijn van harte welkom om hierover mee te denken en ook aan mee te werken. Hopelijk leidt dat tot inspirerende nieuwe initiatieven.

Harry Westerink

Poster van de bijeenkomst
Poster van de bijeenkomst