13 maart, Amsterdam: demo-cratiseer de universiteit!

Demo-cratiseer!
Demo-cratiseer!

“Gunning moet gaan!”, “Een einde aan onzekere arbeidsomstandigheden!”, “We willen een gekozen College van Bestuur!” en “Weg met het rendementsdenken!” Dat zijn de duidelijke eisen van de demonstratie die komende vrijdag wordt georganiseerd door de studenten die het Maagdenhuis bezetten, en de docenten van Rethink UvA. De docenten hadden het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgelopen maandag een deadline gesteld om te reageren op hun eisen. Het CvB met als voorzitster Louise Gunning negeerde die deadline simpelweg. Maar als Gunning denkt studenten en docenten nog te kunnen negeren, dan heeft ze het goed mis. Het is tijd om haar aan de kant te schuiven en democratie op te eisen!

Demonstratie
Vrijdag 13 maart
Vanaf 17:00 uur
Maagdenhuis, Spui 21
Amsterdam
Facebook

Uit de aankondiging: “Bestaande vormen van ‘mede’zeggenschap zijn de afgelopen jaren compleet uitgehold. Toen onder druk van acties de fusie tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU werd tegengehouden in de raad, ging het CvB er in het geheim gewoon mee door.

De universiteit wordt bestuurd als een bedrijf. Schaalvergroting gaat gepaard met centralising van de macht bij een handvol managers. De academische gemeenschap zelf wordt steeds meer verdeeld tussen winnaars (onderzoekers) en verliezers (docenten).

Studenten en docenten weten het beste hoe de universiteit werkt. Dit is waarom we besluitvorming zoveel mogelijk willen decentraliseren en een gekozen CvB eisen. Het huidige bestuur is geen reflectie van de academische gemeenschap. Zo ontvangt Louise Gunning twee ton per jaar van de UvA, is ze tegelijkertijd commissaris van de Schiphol Group en heeft ze hiernaast nog 19 nevenfuncties. De universiteit is geen bedrijf!

Nu wijst het CvB naar Den Haag, en Jet Bussemaker op haar beurt naar Louise Gunning. Een democratisch gekozen bestuur zal niet aan de leiband van Den Haag lopen, maar samen met docenten en studenten opkomen voor de belangen van de wetenschap.”

Frodo Tromp