15 april: bijeenkomst over de strijd van huurders

In actie tegen bezuinigingen en de verdeel- en heerspolitiek

Het Leidse crisisplatform houdt op vrijdag 15 april een informatie- en discussiebijeenkomst over de bezuinigingen op het gebied van sociale huurwoningen en over andere schandalige beleidsmaatregelen van het kabinet Bruin I tegen huurders.

Crisisplatform Leiden
Bijeenkomst huurdersstrijd
15 april, 20:00 uur
Middelstegracht 38, Leiden

Aan de orde komen onder meer de dreigende huurverhoging van 120 euro per maand voor starters en doorstromers in woningnoodgebieden, en de precaire woonsituatie van studenten en andere mensen met een minimuminkomen. Verder ook aandacht voor de problemen van een groeiende groep huurders die aan de ene kant niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en aan de andere kant onvoldoende inkomen hebben voor een huurwoning in de vrije sector of voor een koopwoning. Ook de toenemende protesten van huurdersbelangenorganisaties vormen een gespreksonderwerp en stof tot discussie.

De bijeenkomst begint met het kort uitwisselen van ervaringen in Leiden met de bezuinigingen en het protest daartegen. Iedereen tegen het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I is van harte welkom. Neem ook vrienden, kennissen en familie mee, want samen staan we sterk. Het crisisplatform is bedoeld voor mensen in Leiden die willen praten over wat er kan worden gedaan tegen de lokale en landelijke bezuinigingen en tegen de zondebok- en verdeel en heers-politiek van Bruin I.

Het Leidse crisisplatform is een initiatief van Doorbraak. Meer weten? Bel: 071-5127619 of mail: leiden@doorbraak.eu. Eerder organiseerde het platform op 28 januari een bijeenkomst over studentenstrijd en op 4 maart een bijeenkomst over de strijd van bijstandsgerechtigden.

Harry Westerink