15 januari, Amsterdam: actie bij rechtszaak tegen dwangarbeid

Logo.
Logo.

Op 15 januari om 9:00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Amsterdamse rechtbank een zaak van een bijstandsgerechtigde uit Amstelveen tegen dwangarbeid. De man wordt bijgestaan door advocaat Marc van Hoof, die veel uitkeringsgerechtigden juridisch ondersteunt. Voorafgaand aan de rechtszitting vindt buiten voor de rechtbank een actie tegen verplicht onbetaald werken plaats, die wordt georganiseerd door het comité Dwangarbeid Nee, waar ook Doorbraak aan deelneemt. Daarna kan binnen de rechtszitting worden bijgewoond.

Protestactie
Donderdag 15 januari, vanaf 8:00 uur
Rechtbank
Parnassusweg 220, Amsterdam

De gemeente Amstelveen eist van de bijstandsgerechtigde dat hij een verplichte “tegenprestatie” levert voor zijn uitkering. Men legt die verplichting op aan letterlijk alle bijstandsgerechtigden van Amstelveen. De rechtszaak gaat over de principiële vraag of de verplichte “tegenprestatie” in strijd is met internationale verdragen en moet worden aangemerkt als dwangarbeid die volgens die verdragen is verboden. De uitkomst van de zaak kan van groot belang zijn voor de beruchte Participatiewet, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Harry Westerink