15 september, vijf steden: actie voor generaal pardon voor afgewezen vluchtelingen, staatlozen en Surinamers zonder verblijfsrecht

Het Afrikaans Vluchtelingen Collectief (AVC) is begonnen met een campagne voor een generaal pardon voor afgewezen vluchtelingen, staatlozen en Surinamers zonder verblijfsrecht. Op 15 september wordt in samenwerking met het AVC in vijf steden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zaanstad en Rotterdam, een actie georganiseerd in het kader van die campagne.

Het AVC steunt vluchtelingen zonder verblijfsrecht op het gebied van basisvoorzieningen, informatie, mediaprojecten, acties en campagnes. In 2022 organiseerde het AVC in samenwerking met anderen in zeven steden demonstraties tegen de politiek van migratiebeheersing. In mei van dit jaar organiseerde het AVC een actie voor veiligheid en bestaanszekerheid voor vluchtelingen en tegen anti-zwart racisme.

Uit de oproeptekst: “Het Afrikaans Vluchtelingen Collectief, samen met een coalitie van diverse gemeenschappen uit heel Nederland, zal een reeks demonstraties leiden in vijf grote steden op 15 september 2023. De demonstraties, die plaatsvinden in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zaanstad en Rotterdam, zullen oproepen tot een algemene pardonregeling voor alle afgewezen asielzoekers en immigranten die sinds 2007 in Nederland verblijven, inclusief degenen uit het voormalige Nederlands-Suriname na hun onafhankelijkheid in 1975 en daarvoor, en ouderen boven de 55 jaar die al meer dan 15 jaar in Nederland wonen.

Vrijdag 15 september

Amsterdam
Vanaf 16:00 uur, Demonstratie, Stationsplein, Centraal Station

Den Haag
Vanaf 16:00 uur, Demonstratie, Hobbemaplein 30 (bij openbare bibliotheek)

Utrecht
Vanaf 17:30 uur, Demonstratie, Stationsplein

Zaanstad
Vanaf 19:00 uur, Demonstratie, Stadhuisplein 100

Rotterdam
Tijd en locatie worden nog bekend gemaakt

Het AV Collectief wordt gedreven door een gedeeld geloof in rechtvaardigheid, inclusiviteit en de fundamentele rechten van individuen die op zoek zijn naar bescherming, hereniging of een beter leven in Nederland. De aankomende demonstraties hebben tot doel de dringende behoefte aan hervorming van het immigratiebeleid en de behandeling van afgewezen asielzoekers onder de aandacht te brengen, van wie velen zich in de loop der jaren in de Nederlandse samenleving hebben geïntegreerd.”

Harry Westerink