16 december, Den Haag: protest tegen de asociale bijstandsplannen van Klijnsma

Logo van het Amsterdamse comité.
Logo van het Amsterdamse comité.

Op initiatief van de FNV en het comité Dwangarbeid Nee, waarin ook Doorbraak meedoet, voeren bijstandsgerechtigden en anderen maandag actie tegen de voorgestelde verslechteringen in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Die dag wordt het wetsvoorstel behandeld door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Jetta Klijnsma probeert het voorstel, dat verschrikkelijke gevolgen dreigt te hebben voor velen aan de onderkant van de samenleving, zo snel mogelijk door het parlement te loodsen. Doorbraak roept op om mee te doen aan het protest.

Protestactie
Maandag 16 december
Vanaf 9:30 uur
Plein, Den Haag

Uit de oproep voor de protestactie: “In veel gemeenten is het bijstandsregime al asociaal streng. Deze wetswijzigingen gaan het nog verder aanscherpen en over het hele land uitrollen. De wet zoals die nu is, zorgt al voor meer werkloosheid, omdat bijstandsgerechtigden gedwongen worden te werken zonder salaris.

Het is nu al zo dat het contract van bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers niet verlengd wordt, omdat de zorginstellingen bijstandsgerechtigden zonder salaris inzetten. Duizenden thuiszorgmedewerkers verliezen zo hun baan en belanden in de bijstand. Vervolgens moeten ze van de gemeente weer in een verzorgingstehuis werken, maar nu zonder salaris. Dat gebeurt ook in andere sectoren, zoals in de groenvoorziening en in het openbaar vervoer. Dat heet verdringing. Het is ook valse concurrentie, omdat bijvoorbeeld hoveniersbedrijven geen opdrachten van gemeenten kunnen krijgen. De gemeenten hebben immers bijstandsgerechtigden zonder salaris ingezet in het groen.

De wetswijziging wil deze zogenaamde tegenprestatie verplicht stellen voor alle gemeenten. Verder wil de wetswijziging het mogelijk maken om de bijstandsuitkering drie maanden te stoppen als de klantmanager van mening is dat de bijstandsgerechtigde bijvoorbeeld lelijke kleren heeft. De bijstandsgerechtigde is dan overgeleverd aan de willekeur van de ambtenaar en kan er niets tegen doen. Drie maanden is niet toevallig ook de maximale periode waarover iemand een betalingsachterstand mag hebben voordat bijvoorbeeld de energie wordt afgesloten. Sterker nog, bewoners worden bij een huurachterstand van drie maanden het huis uitgezet.

Ook wil de regering een zogenaamde kostendelersnorm invoeren. De regering beweert dat dit eerlijk is, omdat er bijvoorbeeld twee mensen met elk een eigen inkomen op hetzelfde adres wonen en zij heus wel samen de huur zouden kunnen opbrengen. Maar de regering kiest te vergeten dat de huurkosten al door die twee mensen gedeeld worden, omdat de huurtoeslag bij twee inkomens verlaagd wordt. Er is in de praktijk dus al een soort kostendelersnorm voor de huur via de huurtoeslag. Andere kosten worden bij een huishouden met meerdere personen juist alleen maar hoger.

De voorgestelde kostendelersnorm betekent ook dat de uitkering van iedereen die in hetzelfde huis woont, wordt verlaagd. Dit geldt niet alleen voor een bijstandsuitkering, maar ook voor bijvoorbeeld een AOW-pensioen en een nabestaandenpensioen. Wanneer bijvoorbeeld een inwonend kind een bijstandsuitkering heeft, wordt de bijstandsuitkering van het kind met 202 euro verlaagd en het AOW-pensioen van de moeder met 283 euro. Dat inwonende kind kan op zijn beurt een strafkorting van honderd procent krijgen voor drie maanden wanneer de uitvoerende ambtenaar van mening is dat het kind bijvoorbeeld een slechte sollicitatiebrief heeft geschreven. Het AOW-pensioen blijft gedurende die periode van drie maanden op hetzelfde verlaagde niveau. Hiermee wordt niet alleen de bijstandsgerechtigde gedupeerd, maar ook de moeder en haar eventuele minderjarige kinderen. Huisuitzetting dreigt ook hier.

Zo zijn er nog veel meer gevallen waar mensen ontzettend hard getroffen worden door de huidige wetgeving en nog harder getroffen gaan worden door deze nieuwe wetswijzigingen. Iedereen wordt daar slachtoffer van:

  • mensen met een uitkering gaan er honderden euro’s op achteruit en worden verder de armoede in gedrukt;
  • werkenden kunnen hun baan verliezen aan verdringing en salarissen komen onder druk te staan;
  • ondernemers gaan failliet door valse concurrentie.”

Harry Westerink