18 februari: lezing over Hindostaanse contractarbeiders

De cover van het boek "De nieuwe awatar van slavernij" van Radjinder Bhagwanbali

Op vrijdag 18 februari houdt Radjinder Bhagwanbali, auteur van het boek “De nieuwe awatar van slavernij”, een lezing over het leven en de strijd van Hindostaanse contractarbeiders. Tijd: 18:00-19:45 uur, plaats: NINSEE, Linneaeusstraat 35f, Amsterdam. Aanmelden via r.dors@ninsee.nl.

Bhagwanbali heeft in Nederland, Suriname, Engeland en India uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Hindostaanse contractarbeid in Suriname tussen 1873 en 1916. Zijn boek is het eerste deel van een trilogie waarin hij het Nederlandse koloniale systeem aanklaagt. Het tweede deel, dat handelt over het verzet van de contractarbeiders, verschijnt op 5 juni 2011. Uit de aankondiging op de NINSEE-site: “Het is algemeen bekend dat de werving van Hindostanen was gebaseerd op misleiding en bedrog. Mensen maakten beslissingen om te vertrekken op grond van verkeerde informatie over wat hen te wachten stond. Ze dachten te kiezen voor een beter bestaan. De wetten uit het Koelietractaat leken mooi op papier, maar de dagelijkse praktijk week daar schrijnend van af: mishandeling, gevangenisstraf voor de minste vorm van verzet, bedrog bij uitbetaling van lonen en overmaking van gelden, verkrachting van vrouwen, vernedering en racistische behandeling door de kolonisator. Bhagwanbali heeft met naam en toenaam de mensen genoemd die in de kromboei werden geslagen of niet zijn betaald. Zweepslagen en geseling kwamen niet alleen tijdens slavernij, maar ook tijdens contractarbeid voor. Niet tweederde zoals altijd is beweerd, maar de helft van alle Hindostanen is in Suriname gebleven.”

Overigens heeft Bhagwanbali op 17 januari samen met twee andere vertegenwoordigers van het International Institute for Scientific Research (IISR), Kries Bandhoe en Sandew Hira, een overleg gehad met SP-Kamerlid Harry van Bommel. Ze spraken over de manier waarop het onrecht dat tijdens het kolonialisme is begaan jegens de Hindostaanse contractarbeiders aandacht kan krijgen in de Nederlandse politiek. Van Bommel bleek “zeer bereidwillig” te zijn om daarover mee te denken. De IISR-delegatie gaat meer Kamerleden vragen om aandacht te geven aan dit historische onrecht.

Harry Westerink