18 maart, Leiden: herdenkingsbijeenkomst “Anti-racisme in de schaduw van Sharpeville” – VOORLOPIG UITGESTELD

Affiche van de 21 maart-manifestatie van 1985. Afkomstig van de website “Tegen het vergeten”.

Van 16 tot en met 20 maart vindt de “week tegen racisme” plaats, met op 21 maart de jaarlijkse anti-racismedemonstratie in Amsterdam. Op 21 maart 1960 opende de politie van het apartheidsregime in Zuid-Afrika/Azania het vuur op een menigte vreedzame demonstranten die actie voerden tegen de racistische passenwetten. Er vielen 69 doden en vele gewonden. De Verenigde Naties riep ter nagedachtenis aan het bloedbad van Sharpeville in 1966 de datum 21 maart uit tot internationale dag tegen racisme. In het kader van die dag organiseert Doorbraak op 18 maart in Leiden een herdenkingsbijeenkomst, in samenwerking met Egbert Alejandro Martina en Marjan Boelsma die het programma van de bijeenkomst verzorgen.

Het bloedbad van Sharpeville betekende een keerpunt in de strijd tegen het apartheidsregime en in de wereldwijde strijd tegen racisme. Er volgden overal ter wereld protesten. Kort na het bloedbad vonden ook in diverse steden in Nederland demonstraties plaats. In Den Haag trokken zo’n duizend deelnemers door de stad. Daar sprak ook de Surinaamse acteur Otto Sterman, die de strijd tegen apartheid vergeleek met de strijd tegen de nazi’s. Op 31 maart organiseerde de Federatie van Surinaamse Verenigingen een protestbijeenkomst in Amsterdam. “Ieder uur dat de regering over deze kwestie nog zwijgt, is een belediging van de Surinamers en de Antillianen”, aldus federatievoorzitter F. Moll.

In Rotterdam vond de eerste Sharpeville-herdenking plaats in 1975. Anti-racisme in Nederland en de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika/Azania stonden daarbij centraal. Op 19 maart in Rotterdam en op 20 maart in Eindhoven worden er soortgelijke herdenkingsbijeenkomsten gehouden als in Leiden.

Egbert Alejandro Martina is onafhankelijk onderzoeker en schrijver. Zijn werk is onder andere verschenen op de website Critical Legal Thinking, een platform voor critical legal scholars. Onlangs heeft hij in samenwerking met Miguel Peres dos Santos en Het Nieuwe Instituut een onderzoeksproject afgerond over vrijheid en de ruimtelijke ordening. Website: Geographies of Freedom.

Marjan Boelsma was mede-oprichter van het Azania Komitee in 1974 en was van 1975 tot 1992 betrokken bij de Sharpeville-herdenkingen in Nederland. Website: Tegen het vergeten.

Woensdag 18 maart
Vanaf 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)
Kantoor Doorbraak
Middelstegracht 36-a, Leiden
Facebook

Programma van de bijeenkomst op 18 maart:

18:30 uur: inloop

19:00 uur: welkomstwoord

19:00 uur: lezing van Egbert Alejandro Martina “Anti-racisme in de schaduw van Sharpeville”

19:30 uur: vertoning van film “Last grave at Dimbaza”

20:30 uur: pauze

20:40 uur: vertoning van korte film “Viva Azania, boycot Zuid-Afrika” (met Nyakane Tsolo)

21:00 uur: panelgesprek met Egbert Alejandro Martina en Marjan Boelsma

21:45 uur: afsluiting

Nyakane Tsolo (1939-2002) van het Pan Africanistisch Congres (PAC) leidde in 1960 de Sharpeville-demonstratie. Met zijn gezin woonde politiek vluchteling Tsolo 26 jaar in Rotterdam. Bij diverse anti-apartheids- en solidariteitsacties werkte hij nauw samen met het Azania Komitee.

Harry Westerink