Haagse Grijze Wolven beschuldigen linkse raadsfracties van steun aan “terreurorganisaties”

Logo van de Haagse Grijze Wolven-afdeling.

Na de eerdere ophef in Schiedam, Nijmegen en Arnhem is nu ook in Den Haag discussie losgekomen over gemeentelijke steun aan de Grijze Wolven, de Turkse fascisten. Doorbraak publiceerde twee weken geleden het gedetailleerde rapport “De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven”. Daarop werden Kamervragen gesteld en raadsvragen ingediend in Nijmegen. In Den Haag heeft Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij nu eveneens het initiatief genomen tot het stellen van schriftelijke vragen, samen met vertegenwoordigers van GroenLinks, SP, PvdA en PvdD. Hun collega-raadslid Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten is tevens voorzitter van de lokale Grijze Wolven-afdeling Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS, Türk İslam Kültür Vafkı). Namens die stichting reageert Çetinkaya in de media middels de gebruikelijke rookgordijnen. Op Facebook houdt de TICS zich echter minder in en slaat men een intimiderende toon aan.

Meteen nadat het nieuws van de raadsvragen bekend wordt, schrijven de Haagse Grijze Wolven op hun Facebookpagina in het Turks aan hun achterban: “Ja, de terreuraanhangers binnen de linkse partijen hebben schriftelijke vragen over onze organisatie gesteld. Diegenen die zelf al jaren arm in arm lopen met terroristische organisaties zoeken naar wegen om onze organisatie problemen te bezorgen. Jullie, ons eerbiedwaardige volk, kennen onze activiteiten. Wij hopen dat ons volk en civil society organisaties dit niet zonder reactie voorbij laten gaan. Onder de schriftelijke vragen staan de handtekeningen van: PvdA/GroenLinks/SP/HSP/Partij van de Dieren.”

De intimiderende verklaring op Facebook.

Een korte uitleg voor wie onvoldoende bekend is met de Turkse extreem-rechtse taal en denkwereld: de TICS beweert hier dat de vijf indieners van de vragen aanhangers zijn van de gewapende bewegingen PKK en DHKP-C, in hun ogen “terreurorganisaties”. En wetende dat hun aanhang nu niet bepaald uitblinkt in pacifisme, komt de oproep van de Grijze Wolven om “dit niet zonder reactie voorbij te laten gaan”, nogal intimiderend en bedreigend over.

Dieser Text kann auch auf Deutsch gelesen werden, übersetzt von Nickname. Deze tekst is ook in het Duits te lezen, vertaald door Nickname.

Steun

De gemeente Den Haag steunt de TICS van Çetinkaya al jaren financieel, zo blijkt uit het recente rapport van Doorbraak. De raadsleden vragen daarom onder meer: “Op de Facebookpagina van Türk İslam Kültür Vafkı staan foto’s van bijeenkomsten met aan de muren vlaggen met het symbool van de Grijze Wolven en leden die het Grijze Wolven- handsignaal maken. Is er ooit onderzocht of de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı, ofwel Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS), gelieerd is aan de groepering ‘Grijze Wolven’? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid om dit te onderzoeken? Klopt het dat de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı subsidie van de gemeente Den Haag ontvangt? Zo ja, kan het college uiteenzetten welke subsidiebedragen deze stichting ontvangt en op basis van welke subsidieregelingen dit gebeurt? Hoe lang wordt deze al verstrekt? Waar wordt de subsidie aan uitgegeven?” De integrale tekst van de vragen is onderaan dit artikel na te lezen.

De banner bovenaan de Facebook-pagina van Tahsin Çetinkaya. Hij poseert trots, zo te zien ergens in Turkije, bij een groot bord waarop de vijftigste verjaardag van de fascistische partij MHP gevierd wordt, met links oprichter Alparslan Türkeş en rechts de huidige grote Leider Devlet Bahçeli. .

Omroep West laat SP-fractievoorzitter Lesley Arp, een van de vijf indieners van de vragen, aan het woord. Ze geeft aan al langer signalen op te vangen over mogelijke banden tussen de stichting en de Grijze Wolven. “Op de Facebookpagina van de stichting staan recente posts met veel symboliek van de radicaal-rechtse beweging. Waarom subsidiëren wij dit?” Ze wil weten of de gemeente scherp genoeg is bij het verstrekken van subsidies. “Dus ook van andere organisaties die extremisme en intolerantie prediken.”

Het AD citeert Fatima Faïd: “TICS doet zich voor als zelforganisatie in Transvaal, maar is in feite een politieke organisatie. Heel gek dat daar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Ik ken de verhalen van intimidatie vanuit het centrum uit eerste hand. Dat speelde bijvoorbeeld in stembureaus tijdens de laatste Turkse verkiezingen.”

Aan de gevel van het gebouw van de TICS: een oproep voor de herdenking van Alparslan Türkeş, de grote dode leider van de MHP,

Çetinkaya reageert vergelijkbaar met zijn collega Grijze Wolven-leiders eerder in andere steden. Hij noemt het rapport “onnozel” en hij dreigt met juridische stappen tegen Doorbraak en de vragenstellers, want die zouden TICS in een “fout hoekje” drukken. “Ze associëren ons met moordenaars”, zegt hij. Het rapport “associeert” zijn stichting met Grijze Wolven, die hij zelf kennelijk ook ziet als “moordenaars”. Opmerkelijk, gezien dat de ruimte van zijn stichting vol hangt met Grijze Wolven-symboliek.

Juridisch rookgordijn

Çetinkaya komt met drie rookgordijnen op de proppen. Het eerste is formeel-juridisch. Op Den Haag FM zegt hij: “Er wordt gesproken over ‘Grijze Wolf’, dus dat betekent dat er een rechtspersoon zou bestaan waarmee wij als stichting verbonden zouden zijn, dat is niet juist.” Zowel zijn eigen stichting als de federatie TFN waar die onderdeel van uitmaakt, is er veel aan gelegen om te voorkomen dat de samenleving zich er bewust van wordt dat we hier van doen hebben met Grijze Wolven, Turkse ultra-nationalisten. Dus vanzelfsprekend noemen ze hun rechtspersonen niet expliciet zo, en kiezen ze steevast neutrale, verhullende namen als “culturele vereniging”. Maar wie kort rondneust in hun ruimten en kennis neemt van hun publicaties, die heeft het meteen door.

Bijeenkomst bij de TICS in maart 2018. Aan het woord is Murat Gedik, de Nederlandse voorzitter van de Grijze Wolven-federatie TFN. Helemaal links zit de Haagse voorzitter Tahsin Çetinkaya. Links van de tv hangt het logo van de TFN, rechts het logo van de Europese federatie van Grijze Wolven. En om het plaatje compleet te maken helemaal rechtsboven een afbeelding van een Grijze Wolf.

Den Haag FM vraagt hem erop door: “Het is een beweging die geassocieerd wordt met extreem-rechtse politiek, die stichting waar jij voorzitter van bent, heeft die banden daarmee, ja of nee?” Vanzelfsprekend kletst Çetinkaya daar in grote cirkels omheen: “Wij zijn een rechtspersoon in Den Haag, in 88 opgericht, en hebben geen enkele juridische band met welke organisatie dan ook. We hebben wel contacten met iedereen waar we wel samen kunnen werken, en ons werk is gericht met name in Den Haag, en niet echt zo landelijk breed of buiten Nederland. Elke organisatie heeft wel eens banden met x, y, z. Maar dat wil niet zeggen dat er ook juridische banden zijn, dat we gelieerd zijn. Iedereen heeft met iedereen contact, dus contacten kan je niet afbreken, en mensen die zich verbonden voelen met x, y, z partij, daar is een grondslag voor, de wettelijke grondslag verbiedt dat niet.” Kort gezegd, het is niet verboden om verbonden te zijn aan de Turkse fascistische partij MHP. Dat klopt, maar of de gemeente Den Haag dan subsidie moet geven? Nee dus.

In het AD mag Doorbraak-activist Taylan Devrim vertellen wat er zich achter het rookgordijn bevindt. “TICS is direct verbonden met Turkije. Ze doet zich in Den Haag voor als progressief, sociaal en liberaal. Wanneer je de Turkstalige publicaties leest die ze verspreiden, dan wordt er keiharde rechtse propaganda verkondigd.” Zo wordt een terugkeer verheerlijkt van het Ottomaanse Rijk, dat in z’n hoogtijdagen een gebied van China tot diep in Europa omvatte, zegt Devrim. “Annexeren, dat is uiteindelijk het doel. Vijanden daarin zijn onder andere alevieten en Koerden. In Turkije, maar ook hier in Nederland.” Devrim pleit niet voor een verbod van TICS. “Maar het moet wel duidelijk zijn waar ze voor staan. Op dit moment maken Haagse politici en de politie gebruik van het centrum om met de Turkse gemeenschap te spreken. Ook ontvangt het centrum subsidiegeld voor wijkactiviteiten.”

In de aanloop naar de verkiezingen in Turkije: vlaggen van de fascistische partij MHP op de binnenplaats van de TICS. Aan de poort is een schild gemonteerd met het MHP-logo met de drie halve manen. (juni 2018)

Symbolisch rookgordijn

Ook over de symbolische betekenis van de Grijze Wolven probeert Çetinkaya de lezers en luisteraars die de Turkse politiek niet goed kennen, van alles wijs te maken. In zijn clubhuis zijn diverse symbolen van de Grijze Wolven te zien. Daar is niets geks aan, zegt Çetinkaya tegen het AD. “De Grijze Wolf staat voor Turkije, zoals de oranje leeuw voor Nederland staat. Daar hoef je niets achter te zoeken. Hetzelfde geldt voor de vlag met de drie halve manen: dat is eenvoudigweg een voorloper van de huidige Turkse vlag.” Die symbolen hebben geen “extremistische betekenis”, beweert hij tegen Omroep West. “Dat Grijze Wolven-teken komt in de Turkse wereld heel veel voor. Dus het is niet een symbool dat wij uitgevonden hebben. Het werd tweeduizend jaar geleden al gebruikt”, zegt hij ook nog op Den Haag FM.

“Klinkklare onzin”, citeert het AD Doorbraak-activist Devrim. “Dat is zeggen dat je een swastika gebruikt als een oud oosters teken, dat niets te maken heeft met het hakenkruis van nazi-Duitsland. Die symbolen staan wel degelijk voor een ideologie, die binnen het centrum ook door middel van feesten, congressen, vrouwen- en kinderclubjes volop wordt verspreid.” En voor wie toch graag wil vergelijken: het Grijze Wolven-gebaar is vergelijkbaar met de nazi-groet. En wie een Nederlands equivalent zoekt voor de vlag met de drie halve manen, die zou kunnen denken in de richting van de oude prinsenvlag (“oranje-blanje-bleu”) die de afgelopen eeuw alleen nog gebruikt werd door de NSB, de PVV en het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Toespraak van de Haagse Grijze Wolven-voorzitter Tahsin Çetinkaya op 2 februari 2019. Links de drie halve manen-vlag van de fascistische partij MHP en rechts maakt de grote leider van die partij, Devlet Bahçeli, het bekende Turkse siegheil-gebaar.

Vorige week zei hoogleraar Turkse talen en cultuur Erik Jan Zürcher in dit verband dat het geen twijfel lijdt dat de Turkse Federatie Nederland een ultra-rechtse organisatie is. Organisaties als TICS vallen daar onder. “Gelieerd aan een partij waarvan iedereen in Turkije weet dat die het panturkisme aanhangt, een Turkije van China tot de Balkan”, aldus Zürcher. “De Turkse Federatie Nederland is van oudsher gelieerd aan de MHP-partij, opgericht door Türkeş. Dat is een ultra-rechtse partij, geen twijfel. Iedereen die het Grijze Wolven-gebaar maakt, is in Turkije onmiddellijk herkenbaar als extreme nationalist. Het gebaar komt voort uit de panturkisme-ideologie: een wens voor een Turkije van China tot aan de Balkan.”

Succesvol rookgordijn

Het derde rookgordijn volgt de redenering: we krijgen subsidie, dus we zijn goedgekeurd door de overheid. Al decennialang houden de ‘culturele’ verenigingen van de Grijze Wolven de samenleving en de overheid bewust voor de gek. In omringende landen liggen ze sterk onder vuur, worden ze uitgesloten en scherp in de gaten gehouden door geheime diensten. Hier geldt dat vanwege de rookgordijnen veel minder. Hier weten ze dus zelfs in diverse steden subsidie los te peuteren. Geld dat ze nooit zouden krijgen als de gemeenten er werkelijk van doordrongen waren met wie ze van doen hebben. En juist dat succes via jarenlang bedrog, dat achterbakse rookgordijn, voert Çetinkaya aan als argument dat er niets aan de hand is. “Denk je dat we ook maar een cent zouden krijgen als we een risico vormen?”, zegt hij in het AD. “Onze activiteiten zijn bekend bij de gemeenten en bij de politie en de overheid, de subsidieaanvragen worden daarop netjes getoetst. En als het anders zou zijn, het OM is het stadhuis binnengestapt, dus waarom zouden ze bij ons niet binnen stappen?”, zegt hij op Den Haag FM.

Voorzitter Tahsin Çetinkaya van de TICS ontvangt leerlingen van een Haags ROC. Aan de muur hangt een logo met in het Turks daaronder: “Grijze Wolven” (Bozkurtlar).

“Dit roept heel veel irritatie op”, zegt hij tenslotte in het AD. Dat verklaart waarschijnlijk ook de onthullende intimiderende boodschap aan de achterban. Op Den Haag FM wentelt Çetinkaya zich in slachtofferschap. “Met deze collega’s werk ik al zes jaar samen”, zegt hij teleurgesteld over de indieners van de raadsvragen. “Samen trekken we op. Zes jaar lang hebben ze naast mij gezeten, en zes jaar lang hebben ze mij aangekeken.” Nooit hebben ze iets gezegd, weet hij. Maar het echte probleem is natuurlijk dat hij in die zes jaar nooit eerlijk is geweest over zijn extreem-rechtse sympathieën, dat hij zijn Grijze Wolven-smoel nooit aan hen heeft getoond, en altijd verborgen heeft getracht te houden achter rookgordijnen. En dat toont zijn minachting voor zijn collega’s, ja, voor de hele stad Den Haag.

Eric Krebbers


De schriftelijke vragen

Datum: 17-2-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eerder dit jaar schreef organisatie Doorbraak een rapport over (subsidie)relaties tussen Nederlandse gemeenten en een aantal Turkse organisaties die gerelateerd zijn aan de “Grijze Wolven”. Dit is een groep die door de Nederlandse overheid in verband is gebracht met rechts-nationalistisch geweld, onder andere jegens Koerden, alevieten en linkse politieke tegenstanders. Het rapport van Doorbraak suggereert dat de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı, ofwel Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS), gelieerd is aan de Grijze Wolven.(2) Dit rapport is opgestuurd naar een aantal Haagse raadsleden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faid (HSP), Robin Smit (PvdD), Lesley Arp (SP) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) Mikal Tseggai (PvdA) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het rapport ‘Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen’, geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

2) Is het college bekend met het rapport ‘De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven’, van Doorbraak?

Op de Facebookpagina van Türk İslam Kültür Vafkı staan foto’s van bijeenkomsten met aan de muren vlaggen met het symbool van de Grijze Wolven en leden die het Grijze Wolven handsignaal maken.

3) Is er ooit onderzocht of de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı, ofwel Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS), gelieerd is aan de groepering “Grijze Wolven”? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid om dit te onderzoeken?

4) Klopt het dat de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı subsidie van de gemeente Den Haag ontvangt? Zo ja, kan het college uiteenzetten welke subsidiebedragen deze stichting ontvangt en op basis van welke subsidieregelingen dit gebeurt? Hoe lang wordt deze al verstrekt? Waar wordt de subsidie aan uitgegeven?

5) Vindt het college het aanvaardbaar dat een extreem-rechtse organisatie subsidie en/of andere diensten ontvangt van de gemeente? Zo nee, hoe gaat u deze steunverlening stopzetten?

6) Zijn er nog andere organisaties in Den Haag die gelinkt zijn aan de Grijze Wolven of soortgelijke organisaties? Zo ja, welke zijn dat? Zo ja, zijn hier organisaties bij die ook een subsidie ontvangen?

7) Hoe voorkomt de gemeente dat organisaties die gelieerd zijn aan extreem nationalistische organisaties, zoals Grijze Wolven, gesubsidieerd worden? Worden organisaties die een subsidieaanvraag doen getoetst op dit soort criteria? Zo ja, wat zijn deze criteria en hoe worden die getoetst? Zo nee, is het college bereid om hier in het vervolg een scan op uit te voeren?