19 oktober, Amsterdam: workshop met Isabell Lorey over precair wonen en sociale strijd

Isabell Lorey.
Isabell Lorey.

Op woensdag 19 oktober organiseert Octavo Publicaties een workshop met Isabell Lorey over precariteit, collectieve organisatie en verzet, wonen en sociale strijd. Aanleiding voor deze workshop is het verschijnen van Loreys boek “Het regeren van precairen”, waarin ze laat zien dat precarisering niet alleen onzekerheid en bedreiging impliceert, maar ook nieuwe perspectieven biedt op leven en werk.

Workshop
Woensdag 19 oktober
16:30 uur tot 18:00 uur
MixTree
Overtoom 301 (2e verdieping)
Amsterdam
Facebook
Toegang is gratis.
Aanmelden via info@octavopublicaties.nl

De voertaal is Engels.

Uit de aankondiging: “Precariteit, oftewel bestaansonzekerheid, is steeds meer een realiteit voor uiteenlopende groepen mensen, van laaggeschoolden tot studenten en van kleine creatieven tot vluchtelingen en huishoudelijk werkers. Steeds meer raakt deze onzekerheid niet alleen ons werk, maar dringt ze ook ons alledaagse leven binnen. Ook buiten werktijd, in onze relaties met anderen, worden onze levens steeds mobieler, flexibeler en kwetsbaarder. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Door neo-liberale hervormingen is de huizenmarkt steeds meer het terrein geworden van een verregaande precarisering. Huren stijgen; tijdelijke huurcontracten verdringen het vaste contract; en grote partijen sociale huurwoningen worden per opbod verkocht aan beleggingsfondsen – en dus onttrokken aan de publieke woningvoorraad. Dit woonbeleid, zeker in Amsterdam, is een katalysator van de groeiende kloof tussen arm en rijk, waardoor de segregatie en uitsluiting in onze maatschappij toenemen.

Is er een uitweg? In deze workshop willen we aan de hand van het thema wonen met elkaar onderzoeken hoe we gezamenlijk antwoorden kunnen formuleren op de crisis waarin leven en werk door neo-liberaal beleid zijn beland. Het doel is om ervaringen en kennis uit te wisselen en verbindingen in kaart te brengen tussen sociale werkelijkheden en persoonlijke situaties die op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen. Hoe kunnen we het oprukken van precaire woonsituaties stoppen? Hoe hangt uitbuiting op de woningmarkt samen met andere vormen van kwetsbaarheid, zowel sociaal als subjectief, bijvoorbeeld onder invloed van gender, etniciteit, herkomst en/of seksualiteit? Hoe kunnen we de strijd voor betaalbare woonruimte verbinden met andere vormen van sociale strijd, zoals feminisme, anti-racisme, en het recht op goede, betaalbare zorg voor iedereen? Deze en meer vragen zullen in een informele omgeving aan bod komen.”

Shirley de Vet