Britse migranten pikken het niet langer en gaan staken

Het protest is in de eerste plaats een antwoord op de golf van xenofobie en racisme die Groot-Brittannië overspoelt sinds de Brexit. Een golf die vergroot wordt door de tabloids die migranten voortdurend afschilderen als profiterend van de Britse welvaart en bedreigend voor de veiligheid. De werkelijkheid is echter anders. De Britse economie is afhankelijk van migranten en die migranten zijn een van de voornaamste drijvende krachten achter de Britse economische groei. Ze doen doorgaans het minst betaalde en zwaarste werk (schoonmaken, industriële reiniging, huishoudhulp, zorg, …) en zijn – vaak bij gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt – bijzonder ondernemend. Onderzoek wijst bovendien ook uit dat migranten meer bijdragen via belastingen dan dat ze ontvangen van de overheid. Net om die realiteit te belichten gaan migranten dus een actiedag organiseren.

Thomas Decreus in Britse migranten pikken het niet langer en gaan staken (Dewereldmorgen)