2 december, Dokkum: manifestatie voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht

Banner
Banner

Op zaterdag 2 december organiseren Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Free Your Mind, Progressive Groningen, Doorbraak en anderen een krachtige “manifestatie voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht” op het Marktplein te Dokkum. Wees erbij!

Manifestatie
Zaterdag 2 december
Van 14:00 tot 16:00 uur
Strobossersteeg
Dokkum
Facebook

Voor updates zie hieronder bij de reacties.

De staat van vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht

In Nederland mag alles gezegd worden, behalve als je niet-wit bent. De overheid beweert en behoort een neutrale positie te hebben, maar de praktijk laat iets anders zien. De politie dost zich uit in blackface en uit dit op sociale media. Een jaar na de moord op Mitch Henriquez werden de demonstranten die hun verdriet op een vreedzame manier wilden laten blijken, monddood gemaakt. Mensen die tegen de inhumane behandeling van zwarte Afrikanen in Libië wilden protesteren bij de ambassade van Libië in Den Haag werden verwezen naar het Malieveld, buiten het zicht van hun doel. Als je je uitspreekt tegen Zwarte Piet en institutioneel racisme, dan word je bedreigd, thuis opgezocht en/of wordt je adres in het openbaar bekend gemaakt. Ook zien wij in verschillende media zorgelijke berichtgevingen die de vrijheid van meningsuiting ondermijnen.

Voor wie geldt vrijheid van meningsuiting? De praktijk laat meerdere malen zien dat die verworven vrijheden niet voor iedereen gelden. Politici en premier Mark Rutte zijn begripvol wanneer een groep witte mensen wetten overtreedt, door bussen met demonstranten op de snelweg te blokkeren en mensen, waaronder kinderen, in een gevaarlijke verkeerssituatie brengen. Door het falen van de overheid en Justitie omtrent de aanpak van racisme in de samenleving ontstaat er een aanzuigende werking, omdat de consequenties voor de daders uitblijven. Rechtse groeperingen, politici en pro-Pieten voelen zich hierdoor gesterkt om wetten te overtreden. Mensen die geweld vergoelijken, horen gestraft te worden en niet beloond te worden met begrip vanuit de politiek, politie en crowdfunding-acties, in de hoop dat zij hun straf kunnen ontlopen. Dit witte privilege hebben zwarte demonstranten niet, wanneer zij zich op een vreedzame manier uitspreken tegen racisme in de samenleving. Massale arrestaties die gepaard gaan met politiegeweld en/of een noodbevel is wat hen te wachten staat.

De gevolgen als wij niets doen

Repressieve wetgeving begint meestal bij een kleine groep, de mensen die het minst beschermd zijn in de samenleving, denk aan ongedocumenteerde groepen en vluchtelingen. De trend zet zich door naar de grote groep, bijvoorbeeld arme witte mensen en mondige middenklassers. De afgelopen zes jaar hebben wij gezien hoe de grondrechten van zwarte mensen, die vreedzaam opkomen voor hun burgerrechten en een veilige Sinterklaasviering eisen voor hun kinderen, keer op keer worden geschonden door de politie, terwijl de meerderheid van ons land wegkijkt. Echter, weet dat het vandaag gaat om zwarte mensen wiens rechten met de voeten worden getreden, morgen gaat het om mensen die gaswinning in Groningen willen tegengaan of dierenwelzijn belangrijk vinden. Waar je ook woont, waar je wieg ook heeft gestaan: dit gaat ons allemaal aan.

Als wij de autoriteiten weg laten komen met de structurele schending van de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht van zwarte Nederlanders, ontstaat er jurisprudentie om andere groepen in de samenleving die zich inspannen voor een rechtvaardig Nederland ook hun rechten te ontnemen, als hun stem de autoriteiten niet bevalt. Als het zo ver is, is het te laat om het tij te keren. Het is nu tijd om deze trend te doorbreken en op te komen voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht voor alle Nederlanders.

Oproep

Vind je dat de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht voor alle Nederlanders moet gelden? Kom dan op zaterdag 2 december naar Dokkum. Laten wij samen een krachtig geluid laten horen voor alle mensen die de afgelopen jaren monddood zijn gemaakt door de autoriteiten. In een democratie ben je het niet altijd met elkaar eens, maar burgers monddood maken omdat hun stem jou niet aanstaat riekt naar dictatuur. Wij willen een veilig en beschaafd Nederland voor alle Nederlanders, want allen die zich in Nederland bevinden, moeten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

Zwarte Piet is racisme

De afwachtende en onverantwoordelijke houding van het onderwijs, de overheid, intochtcomités en belanghebbenden omtrent Zwarte Piet, alsook de consequenties die deze raciale karikatuur op de (zelf)beeldvorming van kinderen ten opzichte van zwarte mensen heeft, is zorgelijk. Kick Out Zwarte Piet eist zichtbare verandering van het racistische karakter van het Sinterklaasfeest: de figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij hiervoor aandacht opeisen door middel van geweldloos protesteren.