Mehmet Ülger overleden: 20 jaar geleden publiceerde hij het belangrijkste boek over de Grijze Wolven in Nederland

Eind 1997 publiceerden de journalisten Mehmet Ülger en Stella Braam het boek “Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreem-rechts”. Daaruit bleek dat de Turkse Federatie Nederland (TFN), waarbij tientallen organisaties aangesloten zijn, een mantelorganisatie is van de Turkse extreem-rechtse partij MHP. Die partij zat tussen 1999 en 2003 in de Turkse regering en streeft naar de vestiging van een groot-Turks rijk. De MHP beschouwt “het Turkse volk” als “een superieur ras”, terwijl vijanden als de Koerden, joden, communisten en christenen mindere mensen zouden zijn. MHP-aanhangers worden ook wel Grijze Wolven genoemd. Ülger en Braam lieten zien dat TFN-verenigingen gesubsidieerd worden door gemeenten als Amsterdam en Rotterdam, en dat kopstukken van de Grijze Wolven betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad. Hun boek sloeg in als een bom. Er werden Kamervragen gesteld over die subsidiëring en de journalisten werden bedolven onder bedreigingen van extreem-rechtse Turken. Ze moesten zelfs voor enige tijd onderduiken. Onlangs brachten Ülger en Braam een nieuwe geactualiseerde druk van het boek uit. Daarin is te lezen dat Grijze Wolven-verenigingen nog steeds gemeentelijke subsidies ontvangen. Ambtenaren en politici weigeren die stop te zetten omdat er slechts “culturele bijeenkomsten” georganiseerd zouden worden en omdat niet te bewijzen zou zijn dat het om Grijze Wolven gaat. Toch heeft de gemeente Tilburg eind 1999 een verzoek om geld van de bij de TFN aangesloten Turkse Jongeren Vereniging niet gehonoreerd. De gemeente wilde geen subsidie toekennen zolang de vereniging de banden met de TFN niet verbreekt. Uit de herdruk blijkt verder dat TFN-bijeenkomsten nog steeds bezocht worden door vooraanstaande MHP-leden. Verder proberen Grijze Wolven nog steeds in de Nederlandse politiek te infiltreren, hoewel dat niet op grote schaal gebeurt. De heruitgave is zeker de moeite waard. Het geeft een goed en gedocumenteerd beeld van de huidige stand van zaken rond de Grijze Wolven en de TFN.

Gerrit de Wit in Grijze Wolven nog steeds gesubsidieerd (Gebladerte Archief)