20 en 21 november: Doorbraak actief op het 2.Dh5-festival

Festival-logo
Doorbraak levert op zaterdag 20 en zondag 21 november een bijdrage aan het programma van de zesde editie van het 2.Dh5-festival, dit keer in Tilburg. Op dat jaarlijkse discussieweekeinde “scholen activisten en wereldversleutelaars samen om kennis en ervaring met elkaar te delen en met elkaar in discussie gaan over strategische en tactische keuzes”, aldus de website van het festival waarop ook het complete programma te vinden is.

Op zaterdag om 15:30 uur geeft Doorbraak-activist Mathijs van de Sande de workshop “Reframe rechts: een narratieve tegen-strategie voor buitenparlementair-links”. Locatie: Willem 2 straat 29, Tilburg. In de uitnodiging staat: “In de vorming van een sterke buitenparlementair-linkse beweging zijn we niet alleen gebaat bij nieuwe, doeltreffende activistische strategieën en betere organisatiemethoden. In een tijd waarin xenofobe en neo-liberale, rechtse partijen en bedrijven het politieke discours overheersen, is het van belang dat we als linkse beweging ook nadrukkelijker gaan nadenken over onze eigen narratieve strategie. Wat is ons verhaal? En hoe zetten we dit verhaal in tegen het dominante rechtse denken? Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, zullen we moeten beginnen bij het maken van een narratieve machtsanalyse. Op welke wijze is de macht van rechtse partijen en andere organisaties mede gebaseerd op het verhaal dat ze te vertellen hebben? Waarom is (zowel binnen- als buitenparlementair) links niet in staat om een goed antwoord op het dominante rechtse wereld- en mensbeeld te formuleren? En op welke manieren kunnen we onze eigen boodschap zo vormgeven dat het sterk genoeg is om de confrontatie met het rechtse discours aan te gaan? Centraal element in de analyse en vorming van dergelijke strategieën is het zogenaamde “framing” en “reframing”. In deze workshop zullen we uiteenzetten wat de rol is van zogenaamde “frames” in narratieve strategieën, hoe rechtse “frames” werken, en hoe we het politieke debat als buitenparlementaire beweging moeten en kunnen “reframen”. De nadruk zal in deze workshop met name liggen op de invloed van Geert Wilders en de PVV, de wijze waarop deze partij het politieke debat effectief heeft “ge-reframed”, en wat we specifiek tegen hun narratieve strategie zouden kunnen inbrengen.

Op zondag participeert Van de Sande in de discussie over “het revolutionaire potentieel van de arbeidersklasse in Nederland”, die begint om 11:30 uur. Locatie: St. Ceciliastraat 23, Tilburg. In de uitnodiging staat: “De laatste tijd komt het begrip arbeidersstrijd steeds vaker voor binnen de linkse strijd. Verschillende radicaal-linkse groeperingen besteden veel tijd en energie aan deze strijd, zoals met de acties van de schoonmakers, de anti-kapitalistische 1 mei-demonstraties en de initiatieven rond de bezuinigingen. Hierbij staat de strijd van de arbeidersklasse centraal. Bij dit heropleven van deze klassenstrijd is er nog maar weinig ruimte geweest voor een kritisch debat over de arbeidersklasse, de arbeidersstrijd of de klassenstrijd. Bestaat er in Nederland nog wel een arbeidersklasse? En als die bestaat, heeft ze dan een revolutionair potentieel in zich? Als ze niet bestaat, of geen revolutionair potentieel in zich heeft, welke strategieën kan je dan ontwikkelen? Hoe verhoudt de arbeidersstrijd zich tot andere deelstrijden en tot de totaalstrijd? Dit zijn allemaal belangrijke vragen die aan bod moeten komen vooraleer je strategische plannen maakt. Een beter inzicht over deze concepten zal onze analyses over arbeidersstrijd verscherpen en de strijd efficiënter maken. Gezien de verschillende ontwikkelingen in Nederland, waarbij de discussie rond een open brief aan Rekening Retour anecdotisch is, brengen we een aantal mensen bij elkaar die een duidelijke positie hebben ten aanzien van het al dan niet revolutionaire potentieel van de hedendaagse Nederlandse arbeidersklasse. Door het clashen van tegengestelde visies hopen we een bijdrage te bieden aan de verscherping en verdieping van onze analyses en strijd.”

Om 15:30 uur die dag geeft Doorbraak-activist Emek Egeli een workshop “Community organizing”. Locatie: St. Ceciliastraat 23, Tilburg. In de uitnodiging staat: “Wat zijn onze idealen en hoe kunnen we deze bereiken? Natuurlijk zijn de meningen hierover verschillend, maar community organizing geeft in elk geval wel een antwoord op hoe we een tegenmacht kunnen bouwen. Hoe we van onderop mensen kunnen organiseren. Twee belangrijke elementen daarbij zijn dat het stap voor stap moet zijn en dat informele leiders noodzakelijk zijn.”

Eric Krebbers