20 maart, Amsterdam: hoorzitting over dwangarbeid (met livestream)

Logo.
Logo.

Op 20 maart houdt het comité Dwangarbeid Nee, waarin ook Doorbraak meedoet, een hoorzitting over dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Een goede gelegenheid voor dwangarbeiders en andere baanlozen om hun zegje te doen en te vertellen over hun ervaringen en strijd van onderop.

Hoorzitting
Vrijdag 20 maart, vanaf 19:30 uur
Potgieterschool
Potgieterstraat 34 (hoek Da Costakade)
Livestream
Amsterdam

Als sprekers zijn bij de hoorzitting aanwezig: Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheid aan de Groningse universiteit en kritisch ten opzichte van het bijstandsbeleid, Michi Almer, psycholoog die de psychische gevolgen heeft onderzocht van de Amsterdamse dwangarbeidtrajecten, en Arjan Vliegenthart, SP-wethouder Werk en Inkomen die rond de Amsterdamse dwangarbeid een nogal dubbelzinnige en halfslachtige rol speelt. De dagvoorzitter is Frank van Schaick.

Harry Westerink