21 februari, Leiden: voorstelling “Waarom mannen slaan” van Theater de Generator

Logo

Op 21 februari vindt in de Leidse Vrijplaats de voorstelling “Waarom mannen slaan” plaats, geproduceerd door Theater de Generator. Vanuit Doorbraak wordt een kleine bijdrage aan deze voorstelling geleverd.

Uit de oproeptekst: “We zijn getuige van een gevecht tussen een man en een vrouw. Ze vertragen de tijd. Proberen de herinneringen te ontleden. Stap voor stap reconstrueren ze het gevecht en leggen ze de onderliggende structuren bloot.

In 2017 produceerden wij de voorstelling ‘Waarom mannen slaan’ van Jurrien van Rheenen. Zij maakte de voorstelling op basis van diepte-interviews met mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met geweld. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met de Leidse maatschappelijke instellingen De Waag, Exodus, Rosa Manus en Cardea. Samen met schrijfster Tirza Gevers schreef zij vanuit de interviews het script.

Vrijdag 21 februari
Vanaf 20:00 uur
Theater de Generator
Middelstegracht 36, Leiden
Facebook

‘Waarom mannen slaan’ is een voorstelling over onomkeerbaarheid, beschadigd DNA en terugkerende patronen. In de voorstelling wordt de nadruk op het verhaal van de man gelegd, om dichter bij zijn realiteit van een geweldsituatie te komen. Wat gebeurt er tijdens de roes van een gevecht? Is het mogelijk je dit te herinneren? Hoe is die ervaring om te zetten in woorden? En is het mogelijk om te begrijpen waarom iets escaleert? Hoe komt het dat het grotendeels mannen zijn die geweld gebruiken? Wat is de positie van de man in onze samenleving en welke rol speelt deze positie in een geweldsituatie? De voorstelling ‘Waarom mannen slaan’ toont de complexiteit van het mens zijn. De mens die zich telkens verhoudt tot de rol die hem is gegeven, door zichzelf en de ander.”

Harry Westerink