Grijze Wolven in het nauw liegen en dreigen

Een van de jongere aanwezigen op de massale herdenking van de grote dode Leider Alparslan Türkeş op 8 april 2018 in Nijmegen.

Na Schiedam is nu ook in Nijmegen en Arnhem de discussie losgebarsten over de Grijze Wolven. Aanleiding is het rapport dat Doorbraak vorige week uitbracht over de financiële en andere steun die tien gemeenten nog steeds verlenen aan Grijze Wolven-organisaties. Omroep Gelderland schreef erover en De Gelderlander besteedde er in drie dagen tijd maar liefst vijf keer aandacht aan. Wat wordt er allemaal gezegd en geschreven?

De Turkse fascisten ontkennen natuurlijk alles en komen met afleidingsmanoeuvres, vage onzin en regelrechte leugens. Ook schelden en dreigen ze. Daar zijn ze tot nu toe vaak mee weggekomen. Met name linkse en progressieve partijen knijpen steevast een oogje toe en volharden erin de wolvenverenigingen uit een misplaatste anti-racistische reflex het voordeel van de twijfel te geven. Maar er lijkt verandering in de lucht te hangen.

Nadat de landelijke SP vorige week met Kamervragen kwam, diende de Nijmeegse SP maandag raadsvragen in. Die zijn onderaan dit artikel na te lezen. De vragen kregen bijval van GroenLinks, Voornijmegennu en de VVD. Indiener Yurre Wieken zegt erover op de website van de partij: “Dat extremistische groeperingen jarenlang subsidie van de gemeente ontvangen, is ongekend. Ik wil van het college weten of er nog meer organisaties zijn waar mogelijk iets mee is, en dat er een strengere screening komt. Het rapport van Doorbraak schetst een beeld van een gemeentelijke organisatie die niet alert is op wat voor clubs er allemaal kunnen aankloppen voor subsidie, en gemakkelijk overtuigd wordt door mooie woorden over ‘burgerparticipatie’ en ‘emancipatie’. Terwijl dat nou niet bepaald waarden zijn die deze organisaties daadwerkelijk nastreven.” En verder: “Volgens het rapport is in 2017 intern door een ambtenaar gewaarschuwd voor de ware aard van de TFN en haar Nijmeegse stichtingen, maar werd er een paar maanden later alsnog subsidie verleend. Dit zijn allemaal tekenen dat we ons in Nijmegen onvoldoende bewust zijn van wat we in huis halen en waar we allemaal subsidie aan geven. Ik verwacht van het stadsbestuur dat ze de subsidie intrekken en voortaan beter controleren over wat gesubsidieerde instellingen zoal uitdragen.”

De antwoorden op de vragen worden over ongeveer een maand verwacht. Maar over de subsidie aan de Nijmeegse Grijze Wolven-club Turks Cultureel Centrum (TCC) zei wethouder Grete Visser van Welzijn en Zorg wel alvast: “We beschouwen stichting TCC als migrantenorganisatie die een bijdrage kan leveren aan de integratie. Migrantenorganisaties laten zich inspireren door levensbeschouwelijke, politieke of religieuze uitgangspunten. De door Nijmegen gesubsidieerde activiteiten zijn uitdrukkelijk niet politiek of religieus van aard.” Ultra-nationalisten die integratie bevorderen? Men blijft erg goedgelovig bij de gemeente Nijmegen.

Ontkennen

De Gelderlander maakte maandag melding van de raadsvragen, en liet daarbij een tweetal Grijze Wolven uit Arnhem aan het woord. Beiden zijn verbonden aan de stichting Turks Festival die jaarlijks een extreem-rechts propagandafeest organiseert. Vice-voorzitter Abuzet Bozbiyik zei: “Het is een cultureel feest, wij kunnen niet uitsluiten dat er mensen naar Arnhem komen met sympathie voor de Grijze Wolven. Wij zijn geen homogene gemeenschap; de een is links, de ander rechts. Van liberaal tot heel conservatief.” Maar dat was natuurlijk een afleidingsmanoeuvre, want de vraag is niet of er misschien enkele fascisten naar zijn festival komen. Waar het om gaat, is dat het hele festival door fascisten georganiseerd wordt.

Uit de mond van zijn collega Kemal Coşgun tekende de krant op: “Zodra ik achter de schermen iets van nationalisme bespeur, zal ik me er tegen verzetten. Bij mijn weten klopt hier niets van.” De onschuld zelve. Maar het was een schaamteloze leugen, want er zijn veel foto’s in omloop waarop goed te zien is dat het kantoor van zijn stichting vol hangt met Grijze Wolven-afbeeldingen en -symbolen. En het Turkse nationalisme is ook elk jaar weer openlijk zichtbaar op zijn festival en de bijbehorende optocht met voorop een panturkistisch muziekorkest.

Overigens bestaat de stichting Turks Festival grotendeels uit dezelfde mensen als de Arnhemse Grijze Wolven-vereniging Cultureel en Educatief Centrum Hoca Ahmed Yesevi. Beide zijn ook op hetzelfde adres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Over de twee clubs, hun activiteiten en de inrichting van hun ruimte heeft Doorbraak eerder uitgebreid geschreven in het artikel “Geen twijfel mogelijk: stichting Turks Festival Arnhem is een frontorganisatie van de Grijze Wolven”. Beide organisatoren liegen dat ze barsten, precies zoals Bozbiyik dat al eerder deed in de Arnhemse gemeenteraad toen hij ontkende iets met de Grijze Wolven van doen te hebben.

Herdenkingsbijeenkomst van TCC en Hilal (vrouwenafdeling) voor de Grijze Wolven-oprichter Alparslan Türkeş in 2014.

Dreigen en schelden

Naar aanleiding van het Doorbraak-rapport dreigt TCC-voorzitter Serkan Gedik Doorbraak met aangifte, zo viel te lezen in een ander artikel van De Gelderlander. Ook zijn broer Murat Gedik, die leider is van de landelijke Grijze Wolven-federatie TFN, “overweegt aangifte”. En de Arnhemse Grijze Wolven vertelden die krant in nog weer een ander stuk: “Vanaf dit moment zullen wij de organisatie Doorbraak verantwoordelijk stellen voor elk incident en elke bedreiging die zich tot ons richt”.

De fascisten gaan wijselijk nergens inhoudelijk in op het rapport. Ze beperken zich voornamelijk tot schelden en roepen dat er niets van klopt. Serkan Gedik spreekt van een “flutonderzoek” en “onzin”. Zijn Arnhemse collega’s noemen het “pure angstjagerij van beroepsopruiers”. Het zou gaan om een “waardeloos document” dat “in de afvalbak thuishoort” omdat het vol “ongefundeerde beschuldigingen” zou staan. Doorbraak zou “een soort politbureau van Turkse Zaken” zijn en een “links-extremistische haatgroep” die doet aan “stemmingmakerij” waarbij “iedereen die zich bevindt in een ander politiek milieu, traditiegetrouw, schaamteloos beschuldigd kan worden van fascisme”.

Mehmet Aksu, de voorzitter van de Schiedamse Grijze Wolven-club TCVS, gebruikte vorige week vergelijkbare woorden. Hij noemde het een “flutonderzoek” met verdachtmakingen die “onjuist en niet onderbouwd” zouden zijn. Ook al erkende de gemeente Schiedam dat feiten die erin staan, kloppen.

Gelderlander-journalist Harry van der Ploeg tekende de scheldpartijen van de Arnhemse Grijze Wolven netjes op. Maar hij heeft zijn feiten gelukkig goed op een rijtje, en vervolgde zijn artikel zo: “Doorbraak stelt dat de Grijze Wolven, samen met aanhangers van Erdogan, een stevig aandeel hadden in de rellen in Rotterdam in 2017. Ook vallen de Grijze Wolven geregeld Koerdische demonstraties aan, aldus Doorbraak. De extreem-rechtse nationalisten hielpen Erdogan bij de Turkse presidentsverkiezingen in 2018 aan een meerderheid. Doorbraak zegt dat in Arnhem Turkse kinderen les krijgen om het wolven-gebaar te maken. Ze voegen een foto bij het rapport met een leermeester tussen kleuters.”

Om verder te gaan met: “In de moskee aan de Maaslaan hangt een schilderij waarop te zien is hoe de wolvin Asena de verdwaalde Turkse stammen de weg wijst naar het westen vanuit het mythische oerland Ergenekon, in het Tien-Shan-gebergte in Centraal-Azië. Die wolvin in deze oude legende staat symbool voor de eeuwenlange wandeling van de Turken naar het westen en naar ‘meer’. Het handgebaar voor Asena is door de Grijze Wolven geadopteerd, maar ze zijn de enigen onder Turken die het geregeld maken als teken van trots op hun land.”

TCC-voorzitter Serkan Gedik trots op de foto met zijn grote Leider, de Turkse opperwolf Devlet Bahçeli (foto op Gediks Twitter).

Slachtoffer spelen

Serkan Gedik noemt het rapport van Doorbraak “bedreigend”. Zo probeert hij in de rol te kruipen van een minderheid die onder vuur ligt, om zo in te kunnen spelen op de anti-racistische reflex van linkse en progressieve partijen. Maar in werkelijkheid vormen de Grijze Wolven juist zelf een gevaar voor de veiligheid van minderheden met een achtergrond uit Turkije en omliggende landen. Denk aan Koerden, alevieten, Armeniërs, en linkse en feministische Turkse Nederlanders. De Grijze Wolven zijn immers zelf racisten en nationalisten met een lange geschiedenis van uitsluiting en onderdrukking, gewelddadige aanvallen en moordpartijen. Ook in Nederland, zoals dit lijstje op Wikipedia laat zien.

Gedik zegt ook bang te zijn voor linkse protestacties. “We worden onterecht als een doelwit voor ondemocratische organisaties weggezet.” Hij verwijst daarbij naar een actie tegen een “zusterorganisatie” in Dordrecht. Maar een extreem-rechtse beweging als de Grijze Wolven die al decennialang allerlei minderheden (vaak letterlijk) onder vuur neemt, moet natuurlijk niet gek opkijken dat er eens een keer een tegenactie geweest is.

Onschuld

Het bestuur van de Arnhemse Grijze Wolven-vereniging Hoca Ahmed Yesevi zegt een goede relatie te hebben met het gemeentebestuur. Hun achterban zou bij uiteenlopende politieke stromingen horen. “Zo hebben wij een hechte relatie met diverse groepen uit onze gemeenschap die zichzelf zeer divers identificeren, zoals: Kirmandji-Koerdisch, Zazaki-Koerdisch, Turkmeens-Alevitisch, Zazaki-Alevitisch, Mhallami-Arabisch, progressief-links, nationaal-conservatief, sociaal-liberaal, sociaal-democratisch, democratisch-links,patriottisch-seculier en jawel: nationalistisch. Onze achterban is niet geheel homogeen en mensen hebben voorkeuren voor verschillende politieke stromingen.”

In Nijmegen zegt Serkan Gedik over zijn cultureel centrum: “Het wordt door zowel Turken als niet-Turken gezien als een waardevolle organisatie. De betrekkingen met de lokale en regionale overheden zijn uitstekend. Het TCC zal haar positieve bijdrage aan de Nijmeegse samenleving blijven voortzetten en is volledig transparant over haar activiteiten.” En de Schiedamse Grijze Wolven-club is naar eigen zeggen ook “volledig transparant over haar activiteiten”. Men hoopt daar dat de ophef de goede relatie met “de gemeente en andere wijkpartners” niet schaadt. Voorzitter Aksu zegt “met stomheid geslagen” te zijn en alle “onjuiste verdachtmakingen verre van” zich te werpen.

Allemaal mooie praat voor de Nederlandstalige bühne, want wie het Turks beheerst en eens rondneust op de websites, Facebookpagina’s en Twitter-accounts van de Nederlandse Grijze Wolven-clubs, die heeft het meteen door: we hebben hier te maken met die-hard fascisten. In het Grijze Wolven-dossier op de Doorbraak-website zijn veel voorbeelden te vinden.

Toch TFN

Meestal ontkennen de lokale verenigingen onderdeel uit te maken van de Grijze Wolven-federatie TFN, maar wanneer dat niet meer te ontkennen valt, dan komen ze met het verhaal dat het geen Grijze Wolven-federatie is, en wanneer dat niet meer werkt, dan zeggen ze doodleuk: “maar zijn Grijze Wolven verboden dan?”. Om enige tijd later gewoon weer glashard te ontkennen dat ze bij de federatie zijn aangesloten. Erop vertrouwend dat het geheugen van de meeste journalisten en politici kort van duur is.

Serkan Gedik erkende dat zijn TCC aangesloten is bij de TFN. Om vervolgens doodleuk te beweren dat die Grijze Wolven-federatie niet nationalistisch zou zijn. “Daaronder vallen tientallen Turkse organisaties van allerlei kleuren. Er is geen enkel verband met wat voor nationalistische organisatie dan ook”, zei hij. Zijn broer Murat bevestigde dat de TFN niets met Grijze Wolven doen heeft. Maandagavond plaatste Doorbraak een draadje op Twitter waarin aangetoond werd dat hij loog. Je kan dat draadje helemaal onderaan dit artikel nog terugzien. Op internet maak de TFN er overigens zelf geen enkel geheim van dat men deel uitmaakt van het Europese netwerk van de Turkse Grijze Wolven-partij MHP.

Verzinsel

Vandaag herhaalde Gedik zijn absurde bewering opnieuw. Onder de federatie zouden volgens hem allerlei verschillende soorten Turkse organisaties vallen, van links tot rechts en islamitisch en niet-islamitisch. Tijdens de laatste verkiezingen kon er in het TCC-pand gestemd worden, en in de zaal hing toen een grote poster van Alparslan Türkeş, de oprichter van de Grijze Wolven. Gedik erkende dat Türkeş een Turk was met rechtse ideeën. “Maar hij staat boven de partijen”, vulde hij aan. Dat mochten de Grijze Wolven willen, maar gelukkig moeten de meeste Turken, Koerden, alevieten en Armeniërs niets hebben van zijn hypergewelddadige stroming. Gedik ging nog verder in zijn poging zand in de Nederlandse ogen te strooien: “Grijze Wolven als beweging is een verzinsel van extreem-links dat ons al veertig jaar achtervolgt. Het handgebaar drukt een grijze wolf uit, wat symbool staat voor het Turk zijn. Maar met nationalisme, Hitler of Mussolini heeft dat niets te maken.”

Gisteren liet De Gelderlander de Leidse hoogleraar Turkse talen en cultuur Erik Jan Zürcher aan het woord. Die liet van dat verhaal geen spaan heel. Volgens hem lijdt het geen twijfel dat de Turkse Federatie Nederland een ultra-rechtse organisatie is. Het Turks Cultureel Centrum valt daar onder. “Gelieerd aan een partij waarvan iedereen in Turkije weet dat die het panturkisme aanhangt, een Turkije van China tot de Balkan”, aldus Zürcher. “De Turkse Federatie Nederland is van oudsher gelieerd aan de MHP-partij, opgericht door Türkeş. Dat is een ultra-rechtse partij, geen twijfel. Iedereen die het Grijze Wolven-gebaar maakt, is in Turkije onmiddellijk herkenbaar als extreme nationalist. Het gebaar komt voort uit de panturkisme-ideologie: een wens voor een Turkije van China tot aan de Balkan. Nijmegen subsidieert inderdaad een centrum dat sympathiseert met wat tegen fascisme aan schuurt.” De journalist concludeert: “Daarmee onderschrijft hij het standpunt van de linkse actieorganisatie Doorbraak over het Turks Cultureel Centrum (TCC) in Nijmegen.”

Eric Krebbers


De raadsvragen van de SP Nijmegen, ingediend door Yurre Wieken en Hans van Hooft

1. Deelt het college het standpunt van de SP dat organisaties met een extremistisch karakter geen subsidie dienen te ontvangen?

2. Deelt het college het standpunt van de SP dat organisaties met een extremistisch karakter geen huurruimte moeten kunnen verkrijgen in door de gemeente gesubsidieerde instellingen?

3. Is het college voornemens de subsidierelatie met aan de TFN gelieerde organisaties onmiddellijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

4. Acht het college het wenselijk dat een organisatie met een extremistisch karakter dienst doet als locatie voor een stembureau?

5. Waarom kon het TCC na het incident bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 opnieuw dienst doen als stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

6. Is het college voornemens om het TCC voortaan niet meer te benaderen als locatie voor een stembureau bij verkiezingen? Zo nee, waarom niet?

7. Op welke wijze controleert de gemeente of organisaties waaraan subsidie wordt verleend extremistische denkbeelden huldigen of verspreiden?

8. Hoe kan het dat de subsidie aan de stichtingen van het TCC niet is stopgezet toen in oktober 2017 intern gewaarschuwd werd voor het extremistische karakter van de betreffende organisaties?

9. Op welke wijze worden huurders van ruimtes in gemeentepanden gescreend op extremistische denkbeelden?

10. Op welke wijze worden huurders van ruimtes in door de gemeente gesubsidieerde instellingen (bijvoorbeeld de Lindenberg) gescreend op extremistische denkbeelden?

a. Heeft het incident bij de Lindenberg van april 2017 geleid tot een scherpere controle, niet alleen bij de Lindenberg maar ook bij andere door de gemeente gesubsidieerde instellingen waar zich een soortgelijk scenario zou kunnen voordoen? (Bijvoorbeeld Lux, Doornroosje of de Vereeniging)

b. De Lindenberg heeft na het incident van april 2018 aangekondigd niet meer aan de TFN te verhuren. Heeft de gemeente contact gezocht met andere gesubsidieerde instellingen waar het mogelijk is om ruimtes te huren, teneinde ook hier TFN en aanverwante organisaties uit te sluiten als huurder?

11. Zijn andere voorbeelden bekend bij de gemeente van extremistische organisaties die subsidie ontvangen of ruimtes huren/gebruikmaken van de diensten van door de gemeente gesubsidieerde instellingen?


Tekst en plaatjes van het Twitter-draadje van maandag 17 februari

Als fascisten spreken, dan liegen ze.

Vandaag beweert de grote leider van de Grijze Wolven in Nederland, Murat Gedik, dat hij en zijn Turkse Federatie Nederland (TFN) niets met die Grijze Wolven van doen zouden hebben.

In de Gelderlander: Turks Cultureel Centrum overweegt aangifte na ‘flutonderzoek’

Kort draadje…

Hier poseert de TFN-voorzitter Murat Gedik trots met een Grijze Wolven-afbeelding. Nu ken je zijn gezicht…

Voor wie goede ogen heeft: hier staat ie middenvoor het Grijze Wolven-teken te maken (de Turkse Hitlergroet) op de jaarlijkse herdenkingsdag in 2018 van hun “Başbuğ” (“Grote Leider”) Alparslan Türkeş (de oprichter van de Grijze Wolven).

Uit: Massale Turkse fascistische herdenking in cultureel centrum de Lindenberg in Nijmegen

Afgelopen week zat Murat Gedik bij een vergadering in Den Haag als TFN-leider rechts naast Cemal Çetin, de Europese leider van de Grijze Wolven én parlementslid voor de Grijze Wolven-partij MHP in Turkije. Çetin zit rechts onder de Grijze Wolven-poster.

Hier een tweet van de TFN uit mei 2018 met de tekst: “Onze voorzitter meneer Murat Gedik ondertekent bij onze afdeling Arnhem certificaten die uitgereikt worden op ons festival aan kinderen die Turkse les hebben gehad.”

Meer lees je hier: Ontkennen heeft geen zin: de Arnhemse optocht wordt door de fascistische Grijze Wolven georganiseerd

Bekijk die foto rechtsboven nog eens goed: daar zie je een beeldje van een Grijze Wolf en een foto van de grote dode leider van de Grijze Wolven, Alparslan Türkeş. Je weet nog, die van de herdenking in Nijmegen. Maar Gedik heeft niets met Grijze Wolven, hoor, dat is laster…

Gedik heeft overigens onlangs de biografie vertaald van de huidige leider van de Grijze Wolven-partij MHP, Devlet Bahçeli. Trots als een pauw ging het kleine leidertje uit Nederland het boekje aanbieden aan zijn grote leider in Turkije… Bahçeli himself.

En om een beetje een indruk te krijgen van het fascistische ideeëngoed van Gedik: een paar maanden terug verheerlijkte hij terloops even de architecten van de Armeense Genocide. Hij schreef: “Enver Pasja, Talat Pasja, Bahattin Sakir… Rust in vrede… De Turk is jullie dankbaar”

Ter afronding nog even: Gedik is een enthousiaste aanhanger van de ideeën van Hüseyin Nihal Atsız. De TFN-leider verheerlijkt die antisemitische ideoloog en schreef over de “fakkel” die Atsız heeft aangestoken en die “nog steeds hartstochtelijk” brandt.

Lees: Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet Hüseyin Nihal Atsız

En voor wie het nog niet meekreeg… waarom ontkent die Grijze Wolven-leider eigenlijk een Grijze Wolf te zijn? Dat heeft te maken met ons rapport waarin we laten zien dat 10 gemeenten de Turkse fascisten nog steeds financieel of anderszins steunen:

Lees: De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven (rapport)

Er wordt al 40 jaar geroepen dat er iets moet gebeuren tegen de Grijze Wolven. In 1979 schoot een Grijze Wolf een deelnemer aan een FNV-symposium in Nijmegen dood: Kemal Güngormüs.

Lees: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=nijmegen+grijze+wolven+congres&coll=ddd&maxperpage=10&identifier=KBNRC01:000026683:mpeg21:a0042&resultsidentifier=KBNRC01:000026683:mpeg21:a0042

Ook de Provinciale Staten van Gelderland wilden maatregelen…