21 november, Nijmegen: demonstratie tegen racisme en voor solidariteit zonder grenzen

Geen mens is illegaal.
Geen mens is illegaal.

“Op dit moment zijn meerdere plekken op de wereld het toneel van humanitaire rampen als oorlog, geweld en bittere armoede. Vele mensen zijn op de vlucht, zij hebben huis en haard achtergelaten op zoek naar een veiliger, een beter leven. Een deel van deze mensen zoekt in Nederland een veilig heenkomen. Wij vinden dat deze mensen onze solidariteit verdienen, wij vinden dat iedereen zich vrij over de wereld moet kunnen bewegen op zoek naar veiligheid, vrijheid en een gelukkig bestaan. Helaas is de praktijk anders. Het debat verhardt. Gevluchte mensen worden vaak onthaald met angst, haat en wantrouwen. Politici gebruiken ‘feiten’ die bij nader onderzoek onjuist blijken te zijn om de verhoudingen op scherp te zetten. Zogenaamde ‘bezorgde burgers’ bekladden woningen met racistische leuzen, vallen opvanglocaties aan en creëren een hetze tegen mensen die het al zwaar genoeg hebben. Wij zijn ook bezorgd, maar dan over de menselijkheid die een grote groep mensen in het maatschappelijk debat ontnomen wordt. Wij zijn bezorgd over de toenemende agressie tegen migranten en bezorgd over het lot van vele mensen die hun thuis hebben verlaten op zoek naar een beter bestaan”, aldus de oproep voor de demonstratie voor solidariteit zonder grenzen op zaterdag 21 november in Nijmegen.

Demonstratie
Zaterdag 21 november
Vanaf 14:00 uur
Van Schaeck Mathonsingel
(tegenover het station)
Nijmegen
Bus vanuit Amsterdam
Facebook-event

De demonstratie wordt georganiseerd door Watch the Med, Mulawan, Stichting Gast, Dignity for Refugees, AGN en Doorbraak. En steun wordt gegeven door VluchtelingenWerk Oost Nederland en de Internationale Socialisten Nijmegen. Meerdere sprekers zullen het woord voeren, waaronder ook een van Doorbraak.

Nijmegen Gastvrij! from nmgn.gastvrij on Vimeo.

Het vervolg van de oproep: “Er is wel degelijk een alternatief. Op de korte termijn moeten we onze harten openstellen en onze solidariteit tonen aan mensen op de vlucht. Op de lange termijn moet het denken in termen van eerste- en tweederangs mensen vervangen worden door een gelijkere verdeling van macht en welvaart. In plaats van het versterken van grenzen en verschillen tussen mensen, moeten we de oplossing zoeken in meer sociale gelijkheid voor het oplossen van veel maatschappelijke problemen. Het is dan ook tijd om de handen ineen te slaan en een krachtig signaal af te geven voor solidariteit, voor vrijheid van beweging en tegen racisme.”

Op de flyers en posters, die al eerder gedrukt werden, staan prima leuzen als “Solidariteit zonder grenzen!” en “Voor vrijheid van beweging”, maar ook “Nijmegen gastvrij!” en “Tegen vreemdelingenhaat”. Hoewel vanzelfsprekend goedbedoeld, zullen we die laatste twee bij Doorbraak niet snel gebruiken. Vluchtelingen zijn immers niet onze “gasten”, maar hebben gewoon recht om hier te zijn. En met het gebruik van het begrip “vreemdelingenhaat” zetten we de vluchtelingen zelf juist weg als “vreemdelingen”, als “anderen” dan “wij”. Gewoon “tegen racisme” was dus beter geweest.

Eric Krebbers