24 juni: bijeenkomst over steun aan illegalen

Nederland zowat verboden terrein voor vluchtelingen en migranten.

Op 24 juni houdt het Wereldhuis het symposium “Illegale hulp”, met aansluitend een feest. De deelname is gratis, aanmelden kan tot 22 juni via info@wereldhuis.org.

Symposium “Illegale hulp”
Vrijdag 24 juni, van 12:00 tot 22:00 uur
Zolder van de Van Limmikhof,
Nieuwe Keizersgracht 1-a, Amsterdam

Het Wereldhuis is in Amsterdam een van de plaatsen waar mensen zonder verblijfsrecht terecht kunnen voor ondersteuning, informatie, scholing en zelforganisatie. “Migranten zonder verblijfsvergunning dreigen gecriminaliseerd te worden. Wat gaat dit betekenen voor wie ongedocumenteerden ondersteunen?”, vraagt het Wereldhuis zich af. Tijdens het symposium kunnen mensen debatteren over de noodzaak en mogelijkheden om de ondersteuning van mensen zonder papieren ook in de toekomst voort te zetten. De dreigende strafbaarstelling van deze mensen maakt de strijd tegen uitsluiting des te dringender. Het symposium en feest worden opgeluisterd met een informatiemarkt, een fototentoonstelling, muziek en dans. Het in 2010 gehouden symposium en feest van het Wereldhuis had een strijdbaar en levendig karakter.

Harry Westerink