25 januari, Den Haag: protestactie tegen Soedanees militair bewind en tegen het beleid van de IND

Op 5 december vorig jaar heeft het Soedanese militaire regime een akkoord gesloten met een deel van de oppositie. Er is afgesproken dat het leger zich gaat terugtrekken uit de regering. Maar een aantal politieke partijen, de verzetscomités en de vakbonden weigeren om mee te doen met deze zogeheten “raamovereenkomst”. De breed gedragen protestbeweging van onderop vertrouwt de deal niet en komt daartegen in actie. Niet alleen in Soedan, maar ook in Nederland. Op 25 januari organiseren Soedanese vluchtelingen en maatschappelijke organisaties een protestactie in Den Haag, waarbij een afvaardiging een brief zal geven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder hielden Soedanese vluchtelingen op 19 december bij de Soedanese ambassade al een keer een actie tegen de deal. De vluchtelingen protesteren bovendien tegen het uitstellen van de beslissing door de IND op asielaanvragen van Soedanezen. Ze willen verblijfsrecht krijgen, omdat Soedan een onveilig land is.

Woensdag 25 januari
Vanaf 13:00 uur
Malieveld, Den Haag

In oktober 2021 pleegden militairen onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan in Soedan een staatsgreep. Dat betekende het einde van een korte overgangsperiode, nadat de militaire dictator Omar al-Bashir had moeten vertrekken wegens massale en aanhoudende protesten tegen zijn bewind. Terwijl het de bedoeling was dat die overgangsperiode zou gaan leiden tot een burgerregering, maakten de militairen het kwetsbare proces naar vrijheid en democratie kapot door een coup te plegen. Daarmee zat de Soedanese bevolking opnieuw opgescheept met een militaire dictatuur.

Diezelfde militairen die in 2021 de overgangsfase om zeep hielpen, stellen nu doodleuk dat het nieuwe akkoord de eerste stap is van een geplande overgangsperiode tot aan verkiezingen. Het spreekt voor zich dat de verzetsbeweging van onderop in het geheel geen geloof hecht aan deze smoesjes en leugens van de militairen. De feiten wijzen namelijk in een geheel andere richting. Naar schatting tachtig procent van de Soedanese economie is in handen van het leger. Die economische macht gaan de militairen uiteraard niet zomaar uit handen geven. Sterker nog, de militaire leider Al-Burhan, die het akkoord mede heeft ondertekend, heeft al laten weten dat “het leger niet zal accepteren dat het wordt hervormd door een burgerregering. Iedere verandering zal worden besloten en worden ingevoerd door het leger.”

Het regime van Al-Bashir werd in 2019 ten val gebracht door een volksopstand. Het overgrote deel van de horizontaal georganiseerde verzetscomités is tegen iedere vorm van samenwerking met het leger. Vanuit die comités is er al voor gewaarschuwd dat de burgerregering waartoe het akkoord moet gaan leiden, kan gaan dienen als een marionet van het leger en kan worden gebruikt om de militaire dominantie achter de schermen van het civiele bewind te legitimeren. Ook onder Soedanese vluchtelingen in Nederland wordt wantrouwend gereageerd op het akkoord. Ze beschouwen dat als een propagandamiddel van de militairen om zo te proberen om de toenemende internationale kritiek op hun regime en hun macht tot zwijgen te brengen. Die vluchtelingen hebben na de staatsgreep in 2021 al vaker gedemonstreerd tegen het bewind van Al-Burhan.

Harry Westerink