25 september, Den Haag: bijeenkomst over racistische profilering door de politie

Kopspandoek op de demonstratie van augustus 2014. (foto: Sabah Boustani)
Kopspandoek op de demonstratie van augustus 2014. (foto: Sabah Boustani)

Op 25 september organiseert Controle Alt Delete in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Amnesty International een bijeenkomst over racistische profilering door de politie. Corina Duijndam presenteert dan een onderzoeksrapport over de verhouding tussen jongeren en de politie in de Haagse Schilderswijk. Daarna volgt een gesprek tussen jongeren en de politie. “Verwacht een kritisch en constructief gesprek over veiligheid en vooroordelen, macht en machocultuur”, zo geeft Controle Alt Delete aan. Na afloop krijgen alle bezoekers het onderzoeksrapport mee naar huis.

Maandag 25 september
Vanaf 19:00 uur
Theater De Vaillant
Hobbemastraat 120
Den Haag
Aanmelding verplicht via: info@izi-solutions.com

De bewoners van de multiculturele Schilderswijk ondervinden al jaren veel last van racistische profilering door de politie. In 2014 trok een strijdbare demonstratie tegen politieracisme en politiegeweld in die wijk ruim honderd deelnemers. De Haagse politie en de gemeente Den Haag kwamen indertijd flink onder druk te staan. In een poging om het eigen straatje schoon te vegen schakelden ze de Leidse wetenschapper Joanne van der Leun in. Haar onderzoek kwam nog eens extra onder vuur te liggen, nadat Buro Jansen & Janssen uit de doeken had gedaan dat ze vooraf afspraken had gemaakt met de politie over de resultaten ervan. Zo moest “afbreukrisico” worden voorkomen, ofwel: zo moest worden tegengegaan dat structureel politieracisme via dat onderzoek mogelijk aan het daglicht zou komen.

Maar het is in de loop der jaren wel duidelijk genoeg geworden wat dat racisme teweegbrengt. In 2012 vermoordde de politie Rishi Chandrikasing en in 2015 Mitch Henriquez. Maar in 2016 bleek eens te meer hoezeer de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen politieracisme in de doofpot wilde blijven stoppen. De politie vond het ook nog eens nodig om de deelnemers aan een herdenkingsdemonstratie voor Henriquez te treiteren. Na afloop van die demonstratie werden elf mensen zonder enige aanleiding opgepakt en een paar uur van hun vrijheid beroofd. Verder jaagt de politie in Den Haag voortdurend op mensen zonder verblijfsrecht, zoals blijkt uit de ervaringen van Indonesische arbeidsmigranten. Het is dus bittere noodzaak dat de slachtoffers van politieracisme en anderen van onderop voldoende druk en tegenmacht weten op te bouwen. “Als je niets doet tegen politiegeweld, dan verlies je sowieso”, aldus een Marokkaanse Nederlander die in het beruchte Haagse politiebureau De Heemstraat werd mishandeld door een agent en daardoor arbeidsongeschikt is geworden.

Harry Westerink