25 t/m 28 mei, Appelscha: Workshop over toenemende bestaansonzekerheid en precariteit

Kampeerterrein van de Pinksterlanddagen.

Elk jaar vinden in Appelscha de anarchistische Pinksterlanddagen plaats. In 2011 hield Doorbraak een workshop over bouwen aan lokale groepen, in 2010 bespraken we Wilders en de PVV. Dit jaar willen we het hebben over toenemende bestaansonzekerheid in de samenleving.

Pinksterlanddagen
Kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning”
Aekingaweg 1a in Appelscha.
(Bus 15 of 19 vanaf stations Assen en Heerenveen.)
Zaterdag 26 mei. 16:30 – 17:45 uur in “de tent”

Hieronder de aankondigingstekst van de workshop.

Bestaansonzekerheid tot norm verheven
Workshop door Doorbraak over precariteit en jezelf moeten plooien naar de wensen van de arbeidsmarkt en de bazen

De kans dat we bij een sollicitatie een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden, is vrijwel nihil. Tijdelijke contracten worden nog maar zelden omgezet in een vast contract. In plaats van verlenging van onze contracten, kiezen bazen steeds vaker voor weer nieuwe arbeidskrachten. Ze hebben ook helemaal geen zin meer in ongeschoolden, 55-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt met bijbehorende afbraak van arbeidsrechten is al jaren aan de gang. Uitzend- en flexwerk is doorgedrongen in vrijwel alle hoeken en gaten van de economie. Betrekkelijk nieuwe ontwikkelingen als ontduiking van het minimumloon en dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden dreigen de nog bestaande arbeidsrechten verder aan te tasten.

Wie deze werkelijkheid tot zich door laat dringen, beseft hoe moeilijk zwakkere groepen als ouderen, gehandicapten en langdurig werklozen het hebben om een baan te vinden. De bazen zitten niet op hen te wachten, omdat hun veronderstelde arbeidsproductiviteit te laag zou zijn. Het zijn juist deze groepen die door de erfenis van het kabinet Bruin I en zijn voorgangers de arbeidsmarkt worden opgejaagd, als gevolg van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat wordt begeleid door een propaganda-offensief. “Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking; verdient de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien”, valt te lezen in het regeerakkoord van Bruin I. “We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is immers de beste sociale zekerheid.”

Maar die banen blijken vooral te leiden tot bestaansonzekerheid, tot meer werkdruk, lagere lonen, grotere armoede, zwaardere lasten, snellere ontslagen, toenemende flexibilisering, en een algeheel precair bestaan. Steeds meer mensen zien zich gedwongen om dan maar tegen wil en dank met die onzekere banen genoegen te nemen, nu het stelsel van sociale zekerheid tot de grond toe wordt afgebroken. Of werkloos zijn, en daardoor misschien nu al of straks helemaal geen inkomen meer hebben. Of tijdelijk werk doen, daarvoor een schamel loon ontvangen en na een paar maanden weer ontslagen worden. Dat zijn de twee kwaden waarmee velen aan de onderkant van de samenleving worden geconfronteerd.

Workshop

Doorbraak besteedt de laatste twee jaar veel aandacht aan deze ontwikkelingen, op onze website en in onze krant. In Leiden hebben we daarnaast een intensieve campagne tegen het Leidse Participatiecentrum, waar we de baanlozen opzoeken die verplicht gratis moeten werken voor hun uitkering. Ook proberen we zoveel mogelijk contact te leggen met mensen die bezig zijn met de strijd tegen allerhande bezuinigingen op de onderkant van de samenleving.

We willen niet leven om te werken, we willen werken om te leven. Wat voor invloed hebben deze tendensen op onze bestaanszekerheid en die van onze vrienden en buren? Hoe kunnen we overleven in de ratrace van het hedendaagse kapitalisme en onze droom naar iets beters behouden? Kom naar de workshop en praat mee.

Mariët van Bommel