29 januari, Amsterdam: debat over dwangarbeid

Logo van het Amsterdamse comité.
Logo van het Amsterdamse comité.

De Bijstandsbond, Wereldse Wijk en het comité Dwangarbeid Nee organiseren op 29 januari een discussiebijeenkomst over de “verplichte tegenprestatie” voor bijstandsgerechtigden die per 1 juli dreigt te worden ingevoerd. Aan het debat nemen ook een of meerdere bonzen uit de reïntegratie-industrie deel. Het is de bedoeling dat zij stevig van repliek worden gediend.

Discussiebijeenkomst
Woensdag 29 januari, vanaf 19:30 uur
Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam

Een van de bonzen is Jeroen Sprenger, voorzitter van de stichting Herstelling Werk en Uitvoering, verantwoordelijk voor de dwangarbeid in het centrum aan de Amsterdamse Laarderhoogtweg. Dat dwangarbeidcentrum is onder vuur komen te liggen na een onderzoeksrapport van het comité Dwangarbeid Nee en een artikelenserie in De Volkskrant. Onder voorbehoud komt ook nog een andere bons spreken, namelijk Erwin Schut, directeur van Reïntegratiebedrijf Amsterdam. Kritische geluiden zijn te verwachten van Gijs Vonk, hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de universiteit van Groningen, en van Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat wordt geleid door Malene Duijst.

De organisatoren roepen bijstandsgerechtigden nadrukkelijk op om hun zegje te komen doen en de verantwoordelijken voor de uitvoering van dwangarbeid flink aan de tand te voelen. Na afloop van het debat volgt informeel napraten met een hapje en een drankje.

Harry Westerink