29 oktober: Haagse bijeenkomst met domestic workers

Foto van de tentoonstelling
Op 29 oktober vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats van en voor domestic workers, ondersteund door de vrouwenorganisaties Yasmin en Kariboe Bibi, FNV Lokaal, multicultureel ontmoetingscentrum H. Hart, illegalensteungroep OKIA, en de website Vrouwenplaza. Aanvang van het programma: 19:30 uur (soep en brood vanaf 18:30 uur). Plaats: stichting Yasmin, Brouwersgracht 2-a, Den Haag. Gratis toegang, iedereen welkom. Ter plekke kan ook een fototentoonstelling worden bekeken over arbeid aan de onderkant van de samenleving.

“In dit land wordt in duizenden huishoudens schoongemaakt en voor ouderen en kinderen gezorgd door migranten met weinig rechten”, valt te lezen in de uitnodiging voor de bijeenkomst. “Deze domestic workers maken het mogelijk dat meer mensen, veel vrouwen ook, een bijdrage kunnen leveren aan de economie. De laatste jaren is in veel landen een vooruitgang geboekt in de positie van domestic workers en dit jaar stemde de International Labour Organisation (ILO) in meerderheid voor een conventie waarin rechten van domestic workers wereldwijd worden vastgelegd. Ook in Nederland organiseren domestic workers zich, binnen FNV Bondgenoten, voor respect, erkenning en werkvergunningen.” Over deze strijd willen domestic workers op 29 oktober met elkaar en met anderen verder praten.

De reizende FNV-fototentoonstelling “Onzeker bestaan” bevat portretten van en interviews met arbeiders in lage lonen-banen vol uitbuiting. Daarmee vraagt de vakbond aandacht voor flexwerkers en anderen met een precair bestaan. “Flexwerkers vormen binnen bedrijven een flexibele schil. In tijden van economische neergang bezuinigen bedrijven het eerst op deze werknemers. De FNV maakt zich grote zorgen over de enorme toename van en diversiteit aan flexconstructies. Deze contractvormen veroorzaken bij een grote groep werkenden een hoge mate van werk- en inkomensonzekerheid.” De tentoonstelling gaat ook in op de uiterst kwetsbare positie van de al jaren meest geflexibiliseerden, namelijk de arbeiders zonder verblijfs- of werkvergunning, waaronder domestic workers.

Harry Westerink