29 oktober: vakbondscafé met discussie over actie tegen Bruin 1

Spandoek op 23 oktober: "Voor directe democratie. Voor grenzeloze solidariteit. Laat Griekenland, Spanje en Frankrijk een voorbeeld zijn."

Op 29 oktober wordt in Amsterdam weer een discussiebijeenkomst in het kader van het vakbondscafé gehouden. Aanvang: 20:00 uur, plaats: HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2-c. Dit keer gaat het over de aanval van het kabinet Bruin 1 op de onderkant van de arbeidsmarkt.

De bijstandsuitkeringen dreigen binnen enkele jaren omlaag te gaan met 2.000 euro op jaarbasis. Het minimumloon wordt ondergraven door arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden minder dan dat loon uit te betalen. Ook worden velen getroffen door verhoging van de huren en door bezuinigingen in de gezondheidszorg, buurtvoorzieningen, kinderopvang, en openbaar vervoer. Ook diverse cao’s komen onder druk te staan. De keiharde beleidsvoornemens van de nieuwe regering treffen kwetsbare groepen in de samenleving die zich niet makkelijk kunnen verdedigen. De maatregelen hebben een loondrukkende werking en de verdeeldheid op de werkvloer wordt erdoor aangewakkerd.

De eerste acties tegen het asociale beleid hebben al plaats gevonden. Zo heeft de AbvaKabo FNV op 29 september in Den Haag gedemonstreerd en handtekeningen aangeboden tegen de aanslag op de sociale werkvoorziening en het minimumloon. In Amsterdam heeft het Steuncomité Sociale Strijd, waar ook Doorbraak aan deelneemt, op diverse plaatsen publiciteitsacties gehouden tegen ontduiking van het minimumloon. Ook in de kunstsector zijn al acties tegen de bezuinigingen op gang gekomen. En op 23 oktober vond in Den Haag de eerste landelijke protestmanifestatie van het samenwerkingsverband Rekening Retour plaats. Maar er moet meer gebeuren om de onzalige regeringsplannen van tafel te krijgen.

De bijeenkomst wordt ingeleid door praatjes van AbvaKabo-bestuurslid Ger Geldhof, SP-Kamerlid Sadet Karabulut, FNV Bondgenoten-bestuurder Maaike Zorgman, en het Amsterdamse SP-raadslid Maureen van der Pligt. Daarna volgt een publieksdiscussie.

Harry Westerink