31 maart, Leiden, 1 april, Amsterdam: Franse werklozen-activisten vertellen over hun strijd

Dwangarbeid.

In het weekeinde van 31 maart/1 april komen twee activisten van Résistance au Travail Obligatoire (RTO) uit Parijs vertellen over hun strijd. RTO is een actiegroep/solidariteitsnetwerk dat van onderop actie voert tegen werkloosheid, precariteit en dwangarbeid. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Zaterdag 31 maart, van 20:00 tot 22:00 uur
(Deur open om 19:30 uur)
Middelstegracht 38, Leiden

Zondag 1 april, van 13:00 tot 15:00 uur
Da Costakade 162, Amsterdam.

Beide bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Amsterdamse Bijstandsbond. Er zal vertaling zijn naar het Engels.

RTO (“Verzet tegen Verplichte Arbeid”) komt op voor de eigen leden en andere werklozen die dwars gezeten worden door bijvoorbeeld uitkeringsinstanties of bedrijven waar ze dwangarbeid moeten verrichten. Vaak gaat de groep daar onaangekondigd op bezoek met enkele tientallen activisten met flyers. Ze stichten onrust, proberen de verantwoordelijken aan te spreken en weigeren te vertrekken tot de kwestie is opgelost. Op deze manier hebben ze al veel mensen bijgestaan, en redelijk wat successen geboekt. Vaak komen de resultaten niet alleen de betreffende werkloze ten goede, maar alle werklozen in de regio. RTO doet nadrukkelijk niet aan individuele hulp, en probeert kwesties altijd breder te trekken. Klassenstrijd, anarchisme en anti-fascisme zijn kernbegrippen voor veel RTO-ers, maar een vastomlijnde ideologie heeft de organisatie niet. Net als bij Doorbraak staan hun analyses en theorievorming voornamelijk in dienst van hun eigen dagelijkse praktijk en die van anderen. Lees ook “Laten zien dat de collectieve oplossing beter is dan de individuele houding” en “Frankrijk: druk op werklozen werd al voor de crisis enorm opgevoerd“, twee uitgebreide interviews over de praktijk en visie van RTO.

In alle Europese landen worden de sociale voorzieningen hard aangevallen. Het is daarom belangrijk om de Nederlandse situatie in een groter verband te zien. We plaatsen de twee bijeenkomsten daarom nadrukkelijk in het kader van de internationale anti-kapitalistische actiedag 31M. Op zaterdag 31 maart vinden er in veel Europese landen acties en discussiebijeenkomsten plaats. De Nederlandse demonstratie is ’s middags in Utrecht, vooraf aan de Leidse bijeenkomst.

De sociale zekerheid wordt in rap tempo afgebroken door het kabinet Bruin I. De regering wil miljarden bezuinigen aan de onderkant van de samenleving. Zo worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Het aantal miljonairs is sinds het uitbreken van de economische crisis alleen maar toegenomen. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden, volgens Bruin I. Zo is flexibilisering van werknemers het uitgangspunt en is een vast contract niet meer normaal voor velen.

Mensen in de bijstand krijgen steeds meer te maken met controle, disciplinering en stigmatisering. Ze moeten verplicht en onbetaald werken, in Leiden bijvoorbeeld in het Participatiecentrum en via participatieplaatsen. Ze krijgen geen normaal arbeidscontract en geen cao-loon. Het wettelijk minimumloon wordt zo door de bazen ontdoken en arbeidsrechten worden uitgehold. De uitbuiting van werklozen als spotgoedkope arbeidskrachten gaat uiteindelijk ook ten koste van mensen met een baan. Al was het alleen maar omdat iedereen werkloos kan worden. Het is dus broodnodig om verzet op te bouwen, door zelforganisatie van onderop.

Doorbraak

Flyer.