4 maart: bijeenkomst over de strijd van werklozen

In actie tegen bezuinigingen en de verdeel- en heerspolitiek

Het Leidse crisisplatform houdt op vrijdag 4 maart een informatie- en discussiebijeenkomst over bezuinigingen in de sociale zekerheid en andere harde beleidsmaatregelen tegen bijstandsgerechtigden.

Aan de orde komt onder meer de disciplinering en vernedering waar werklozen mee te maken hebben, de dwangarbeid die hen wordt opgelegd, ook in Leiden, en het verzet daartegen van onderop. Piet van der Lende en Hikmet Ulger houden namens de Amsterdamse Bijstandsbond een inleiding, en praten daarna met de andere aanwezigen verder over de positie en strijd van mensen zonder betaald werk. De Bijstandsbond is een zelforganisatie van uitkeringsgerechtigden.

De bijeenkomst begint met het kort uitwisselen van ervaringen in Leiden met de bezuinigingen en het protest daartegen. Iedereen tegen het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I is van harte welkom. Neem ook vrienden, kennissen en familie mee, want samen staan we sterk. Het crisisplatform is bedoeld voor mensen in Leiden die willen praten over wat er kan worden gedaan tegen de lokale en landelijke bezuinigingen en tegen de zondebok- en verdeel en heers-politiek van Bruin I.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur, en vindt plaats aan de Middelstegracht 38, Leiden. Het Leidse crisisplatform is een initiatief van Doorbraak. Meer weten? Bel 071-5127619, of mail: leiden@doorbraak.eu.

Eerder, op 28 januari, organiseerde het platform een bijeenkomst over studentenstrijd.

Harry Westerink