6 februari, Hoorn: dekoloniaal inspreken bij de gemeenteraadsvergadering van Hoorn

Bij het protest tegen de Coen-verering op 26 maart 2022.

Op 6 februari vergadert de gemeenteraad van Hoorn opnieuw over het koloniale verleden van die stad en de doorwerking daarvan in het heden. Eerder wist de raad het bloed onder de nagels van nazaten van slaafgemaakten en andere slachtoffers van het Nederlandse kolonialisme vandaan te halen door te weigeren excuses te maken voor het slavernijverleden en zelfs door dat verleden hardnekkig te weigeren te erkennen. Tijdens de komende raadsvergadering staat een initiatiefvoorstel centraal van Hart van Hoorn. Die raadsfractie wil zo snel mogelijk een definitief besluit nemen over de toekomst van het standbeeld van de beruchte genocidepleger Jan Pieterszoon Coen, en stelt de rest van de raad voor de keuze: of het beeld laten staan, of het verwijderen. Leden van We Promise en de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn (WSH) gaan tijdens de vergadering inspreken om de noodzaak van dekolonisering onder regie van mensen van kleur nog eens extra te benadrukken.

Net als eerdere moties, is ook dit initiatiefvoorstel van Hart van Hoorn tot stand gekomen zonder medewerking van en ruggespraak met nazaten van slaafgemaakten en slachtoffers van Jan Pieterszoon Coen. Het wordt steeds duidelijker dat die nazaten opzettelijk buiten de politieke besluitvorming over het koloniale verleden van Hoorn worden gehouden. Zowel We Promise, de actiegroep die al jarenlang strijdt voor dekolonisering van Hoorn, als de onlangs opgerichte WSH, waar ook Doorbraak-activisten aan meedoen, hebben geen formele positie met invloed en beslissingsrecht in het proces van dekolonisering dat zou moeten worden opgestart. Zij moeten zich daarentegen steeds invechten in een uiterst moeizaam verlopend gemeentelijk proces dat bedoeld zou moeten zijn als een politiek vervolg op een in 2023 verschenen onderzoeksrapport. Daaruit bleek dat Hoorn indertijd tot aan zijn nek in de slavernij zat. Onlangs lieten We Promise en de WSH met een drukbezochte bijeenkomst zien hoe het anders kan en moet.

Dinsdag 6 februari
Vanaf 19:45 uur
Raadszaal van stadhuis
Nieuwe Steen 1, Hoorn

Hoe openlijk mensen van kleur in Hoorn worden tegengewerkt, bleek onlangs weer eens toen Marisella de Cuba van We Promise insprak tijdens een raadsvergadering. Terwijl ze aan het praten was, werd ze ruw en onbeschoft onderbroken door Menno Jas, fractievoorzitter van Hart van Hoorn. Jas vroeg om een schorsing van de vergadering, wat vanzelfsprekend een volkomen ongepaste verstoring was van het spreekrecht van De Cuba. Extra wrang was het dat De Cuba in haar speech juist betoogde: “Onze stemmen worden al eeuwenlang niet gehoord en opzij gezet”.

Diezelfde Jas heeft al eerder laten blijken dat hij zo snel mogelijk een punt wil zetten achter het inbrengen van dekoloniale perspectieven door mensen van kleur. Hij heeft geen zin om wat voor soort dekoloniseringsproces dan ook op te starten. Voor hem geldt het motto: genoeg geluld, zand erover. Hoe ver hij daarin wil gaan, valt op te maken uit het initiatiefvoorstel van zijn partij. Terwijl de gemeenteraad eerder al had besloten om eerst een discussie te hebben over het standbeeld van Coen in de vorm van een stadsgesprek en dan pas een besluit over het beeld te gaan nemen, draait Jas het juist om. Eerst wil hij met een definitief raadsbesluit de knoop doorhakken over de toekomst van het standbeeld, in de verwachting dat er nu nog een meerderheid in de raad is te vinden die het beeld wil laten staan. Daarna kunnen dan nog wel stadsgesprekken volgen, maar voor de besluitvorming in de raad over het standbeeld zouden die dan geen zin meer hebben. Tot zover de smerige tactiek van Hart van Hoorn.

Bij het protest tegen de Coen-verering op 26 maart 2022.

Om deze tactiek de voet dwars te zetten roepen We Promise en de WSH dekoloniale bondgenoten op om hen te steunen door aanwezig te zijn tijdens de raadsvergadering op 6 februari en eventueel ook in te spreken. Hoe meer mensen meedoen met de strijd voor dekolonisering van Hoorn, hoe succesvoller die strijd kan worden.

Meer over de raadsvergadering is hier te vinden. Wie de strijd voor dekolonisering wil steunen, kan zich als inspreker opgeven via een mail naar: griffie@hoorn.nl o.v.v. “inspreken raadsvergadering 6 februari agendapunt 7.1”. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is de vergadering hier te volgen.

Harry Westerink