7 juni, Den Haag: protestactie van Soedanese vluchtelingen tegen uitstelbeleid van de IND en tegen de oorlog in Soedan

Op 7 juni organiseert de Sudanese Refugees Organization (SRO) in Den Haag opnieuw een protestactie tegen het uitstelbeleid van de IND. Volgens een lopend beslis- en vertrekmoratorium moeten Soedanese vluchtelingen nog minstens twee jaar wachten voordat de IND een beslissing zal hebben genomen op hun asielaanvraag. Zo worden ze klem gezet door de Nederlandse staat, die daarmee voor de zoveelste keer de mensenrechten van vluchtelingen verkwanselt. Tijdens de actie wordt ook geprotesteerd tegen de verschrikkelijke oorlog in Soedan, die in 2023 is uitgebroken tussen twee militaire fracties.

Soedanese vluchtelingen zitten al langere tijd tussen wal en schip. Ze moeten jarenlang wachten voordat ze krijgen te horen of ze in Nederland mogen blijven. Ondertussen verkeren ze in grote onzekerheid over hun leven en hun toekomst. In plaats van beslissingen voor zich uit te schuiven, dient de IND alle Soedanese vluchtelingen zo snel mogelijk verblijfsrecht te geven. Want in Soedan is niet alleen een militaire dictatuur aan de macht, maar is ook een oorlog aan de gang tussen twee fracties van de militaire machthebbers. Dat heeft sinds het uitbreken van die oorlog in april 2023 geleid tot een heleboel doden en gewonden en miljoenen ontheemden en vluchtelingen. De SRO strijdt al langere tijd tegen het uitstelbeleid van de IND en voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen.

Vrijdag 7 juni
Van 13:00 tot 15:00 uur
Brug bij ministerie van Justitie en IND-kantoor
Turfmarkt, Den Haag

Uit een oproeptekst voor de protestactie: “Sinds 15 april 2023 wordt Soedan overspoeld door een wreed conflict. Massale verkrachting en genocide, afschuwelijk geweld gericht tegen burgers, naar schatting 18.000.000 mensen op de rand van de hongerdood. En toch zwijgt de wereld.

Wij eisen:

1. Een einde maken aan het geweld: onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en bescherming voor alle burgers.

2. Wereldwijd bewustzijn: doorbreek de stilte en vestig wereldwijd de aandacht op de misdaden tegen de menselijkheid in Soedan.

3. Humanitaire hulp: dringende levering van voedsel, medische voorraden en steun aan de slachtoffers van de oorlog.”

Harry Westerink