9 maart, Amsterdam: actiebijeenkomst van KOZP en Nederland Wordt Beter

Op 9 maart organiseren Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Nederland Wordt Beter (NLWB) een actiebijeenkomst over de voortgang van de strijd tegen Zwarte Piet, over de doorwerking van het slavernijverleden en over andere thema’s op het gebied van institutioneel racisme. KOZP en NLWB voeren al jarenlang campagne voor de afschaffing van de racistische karikatuur in het Sinterklaasfeest. NLWB houdt zich daarnaast ook bezig met andere anti-racistische en dekoloniale thema’s. Bij aanmelding voor de bijeenkomst is het de bedoeling dat je een keuze maakt voor een van de vijf werkgroepen die tijdens de bijeenkomst aan de orde gaan komen.

Uit de oproeptekst voor de bijeenkomst: “Op 5 december 2025 heft Nederland Wordt Beter (NLWB) zichzelf op. Op die datum heeft NLWB 15 jaar gewerkt om Nederland beter te maken. En op die datum moeten de drie doelen van NLWB bereikt zijn:

  • Meer educatie en bewustwording over (de gevolgen van) het Nederlandse slavernijverleden;
  • Een nationale herdenkingsdag voor de afschaffing van de slavernij, op 1 juli;
  • Het verdwijnen van een van de meest zichtbare uitingen van anti-zwart racisme uit de openbare ruimte: Zwarte Piet.

Zaterdag 9 maart
Van 13:00 tot 17:00 uur
Amsterdam (locatie wordt nog bekend gemaakt)
Aanmelding verplicht

Schrijf geschiedenis met ons!

We vragen je om samen met ons, vanaf mei 2024 tot mei 2025, aan het werk te gaan om de laatste push te geven die nodig is om onze doelen te behalen. Wil jij ook onderdeel zijn van de positieve ontwikkeling die Nederland de afgelopen jaren heeft doorgemaakt? Meld je dan aan! We nodigen iedereen die wil bijdragen uit voor een actiebijeenkomst op 9 maart 2024 in Amsterdam.

Tijdens de actiebijeenkomst wordt teruggeblikt op de behaalde successen, maar vooral vooruitgekeken: wat moet er het komende jaar nog gebeuren om ervoor te zorgen dat de interventies van NLWB ook na 2025 een duurzaam effect hebben? Bij je aanmelding geef je je op voor een van de vijf werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst ga je met je werkgroep plannen maken voor het komende jaar. Je kunt je aansluiten bij de volgende werkgroepen:

Educatieve campagne

Er is in het onderwijs steeds meer aandacht voor de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden, mede door de lespakketten van NLWB. Hoe zorgen we dat die lespakketten breder verspreid worden en dat de gevolgen van de slavernij een verplicht onderdeel van het Nederlandse curriculum worden?

Campagne 1 juli nationale herdenkingsdag

De afgelopen jaren hebben we een grote ontwikkeling gezien in de bekendheid en de reikwijdte van 1 juli (Keti Koti of Dia de Abolishon) als nationale dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Hoe zorgen we ervoor dat die bekendheid verder groeit en dat de dag een officiële nationale herdenkingsdag wordt?

Kick Out Zwarte Piet (KOZP)

Sinds 2010 strijdt NLWB tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest. Hoewel de figuur grotendeels is verdwenen in landelijke vieringen, voelen veel gemeenten zich nog te vrij om wél door te gaan met Zwarte Piet. Hoe vergroten we de bewustwording en zorgen we dat ook de laatste Zwarte Pieten verdwijnen?

3 mei: Dag van Empathie

Sinds 2012 organiseert NLWB jaarlijks op 3 mei de Dag van Empathie om ontmoeting en begrip tussen mensen te bevorderen. De Dag van Empathie bestaat uit een hoofdevenement op 3 mei in Amsterdam, een nabeschouwing op 4 mei, een Empathische Kalender met activiteiten in heel Nederland en een lespakket. Hoe zorgen we dat de continuïteit van de Dag van Empathie geborgd wordt?

Zwart Manifest

In 2021 publiceerde NLWB in samenwerking met The Black Archives, IZI Solutions, Zetje In, Black Queer & Trans Resistance NL en anderen het Zwart Manifest, een handreiking aan de Nederlandse samenleving om zwarte emancipatie te bevorderen. In het manifest worden 12 domeinen behandeld, waaronder educatie, zorg, politiek en cultuur. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in het manifest geformuleerde doelen en aandachtspunten de komende jaren in politiek en beleidsvorming worden opgevolgd?

Actiebijeenkomst

Wij hebben je nodig! Wil je meewerken aan een van deze campagnes en ervoor zorgen dat Nederland Beter Wordt?

Programma zaterdag 9 maart 2024 (13:00 uur – 17:00):
13:00 – 13:30 Inloop (met lunch)
13:30 – 14:15 Introductie en start
14:15 – 16:00 Break-out sessies
16:00 – 17:00 Terugkoppeling en afronding
17:00 Borrel en napraten

We hopen je te zien op zaterdag 9 maart!”

Je kunt je via dit formulier aanmelden voor de bijeenkomst.

Harry Westerink