9 maart, Leiden: vierde editie van Amfeminine: “Mannen aan zet”

Deze vierde editie van Amfeminine staat in het teken van mannen. Of beter gezegd, van geinternaliseerde giftige mannelijkheid. Met theater, dans, performance, workshops en debat. Het podium wordt deze keer enkel betreden door mannelijke mensen die hun stem en lichaam laten horen in de strijd voor een gelijkwaardige wereld op het gebied van gender”, aldus de aankondiging van Theater De Generator.

“Amfeminine is het jaarlijkse feministische theaterfestival van De Generator, dat plaatsvindt in het kader van Internationale Vrouwendag. Een unieke kans om te ervaren hoe theater en feminisme elkaar ontmoeten. Elk jaar staat Amfeminine in het teken van een relevant thema. Thema’s die voor ons, mensen die als vrouw gesocialiseerd zijn of door de samenleving als vrouw worden gezien, belangrijk zijn.

Zaterdag 9 maart
Vanaf 15:30 uur
Workshop Patriarkraakt
Vanaf 19:30 uur
Theaterprogramma en gesprek
Theater de Generator
Middelstegracht 36, Leiden
Kaarten kopen

Feminisme ontstaat, zoals elke vorm van emancipatie, vanuit degenen die onderdrukt worden, die benadeeld worden. De onderdrukker is de man, dat weten we, dat voelen we, dat ervaren we. Maar hoewel bijvoorbeeld 98 procent van al het geweld tegen vrouwen door mannen wordt gepleegd, gebeurt 98 procent van al het geweld tegen mannen óók door mannen. Voor ons allen daarom belangrijk deze keer de spotlight te zetten op emancipatie vanuit “de man”. PS. Terfs niet welkom.

Avondprogramma (vanaf 19:30 uur)

Theaterprogramma

  • “Yu di Kòrsou” van Juersson Hermanus is een korte danssolo over de zoektocht naar de eigen identiteit. Ook praat Juersson in het nagesprek over zijn project op Curaçao, dat staat in het teken van de kracht van vaders.
  • SuckerPunch van Kiros/Loliva is een dansduet geinspireerd op een echte gebeurtenis van een aanval op een homoseksuele man. Manuel Kiros en Iacopo Loliva wilden een stuk te maken waarbij kritisch wordt gekeken naar religieuze onverdraagzaamheid en conservatieve waarden over mannelijkheid.
  • Woede Rede van Jonny Tudor is een voor dit festival gemaakt lament performance over mannelijkheid, vanuit de positie van een tot vrouw gesocialiseerd persoon die op latere leeftijd uit de kast komt als transmasculien. Dit is de derde keer dat Jonny, ook wel bekend onder zijn oude naam Ioana, zich op Amfeminine laat inspireren door zijn Roemeense achtergrond (waar lamenteren of “hardop klagen” gebruikelijker is) en zijn liefde voor post-hardcorepunk – om terug te geven aan de maatschappij wat hem is opgedrongen.

Gesprek Mannen Aan Zet

De Utrechtse mannenorganisatie Patriarkraakt modereert een panelgesprek over mannelijkheid en theater. Mannen staan er om bekend dat ze teveel ruimte innemen. Het paradoxale is echter dat ze zich tegelijkertijd niet heel vrij durven te bewegen in die ruimte, zoals de mannen die vanavond optreden dat wel doen. Kan theater, dans en performance bijdragen aan de emancipatie van de cis man?

En eerder op de dag (vanaf 15:30 uur)

Workshop “Giftige mannelijkheid ontleren” door Patriarkraakt

In deze patriarchale samenleving leren wij giftige mannelijkheid aan. Dat betekent dat we niet in staat zijn op een gezonde manier relaties aan te gaan. We leren om onszelf emotioneel af te snijden van onszelf en van anderen. We leren dat agressie en geweld de enige manier zijn om problemen op te lossen. We leren dat we niet naar vrouwen/niet-mannen hoeven luisteren en dat we hun grenzen kunnen overschrijden. We leren seksueel geweld te plegen en het te zien als normaal of onschuldig. In deze workshop maakt de organisatie Patriarkraakt ruimte voor zelfreflectie, om elkaar te onderwijzen over feminisme en seksisme. Om te leren op een gezonde manier na te denken over deze issues, en om gezond gedrag aan te leren. Een ruimte om vragen, twijfels, ervaringen en zelfkritieken te delen. Een veilige ruimte voor cis mannen en mensen die giftige mannelijkheid willen afleren (ongeacht je gender).”

Eric Krebbers