9 oktober, Heerenveen: Domela-dag 2022

“De Domela-lezing wordt dit jaar gehouden door de Belgische filosoof en publicist Roger Jacobs. Hij zal spreken over het municipalisme, waarin lokale besluitvorming als libertaire tegenmacht wordt geplaatst tegen het neo-liberalisme en de staat. Jacobs besteedt daarbij ruime aandacht aan de ideeën van de Amerikaanse filosoof Murray Bookchin, die pleit voor organisatie van mensen in hun buurt en hun gemeente en besluitvorming door direct overleg. Bookchin’s ideeën sluiten naadloos aan bij die van de anarchistische wetenschapper Peter Kropotkin, die eveneens pleitte voor een basisdemocratie van onderop. In een aantal landen is inmiddels sprake van een municipalistische praktijk naast en vaak tegenover de gevestigde macht”, aldus de aankondiging.

“Tijdens de Domela-dag zal het duo Your Local Pirates (Joke Kaviaar en Peter Storm) verschillende nummers komen spelen. Zij zijn als ‘zingende rebellen’ vaak te vinden op demonstraties en alternatieve festivals om de sfeer nog rebelser te maken dan die al is. Voorafgaand aan de lezing is er traditiegetrouw de mogelijkheid om aan te sluiten bij een rondleiding door het Domela Museum.”

Zondag 9 oktober
Van 13:00 tot 17:00 uur
Domela Nieuwenhuis Museum
Minckelersstraat 11, Heerenveen
Radical Events

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een van de voornaamste grondleggers van het socialisme en anarchisme in Nederland. Tijdens zijn leven was hij dominee, vrijdenker, socialist, anarchist en anti-militarist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht. In 1924 werd in Amsterdam een aan hem gewijd museum geopend. Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is daarmee een van de oudste biografische musea van Nederland. Tegenwoordig is het museum gehuisvest in Heerenveen.”

“Het programma van de Domela-dag 2022 ziet er als volgt uit:

  • 13:00 uur – rondleiding door het Domela Museum
  • 14:00 uur – inloop dagprogramma
  • 14:30 uur – welkom door Linda Palil-Trip, directeur van Museum Heerenveen
  • 14:35 uur – welkom door Jaap van der Laan, voorzitter FDN Fonds
  • 14:50 uur – aanbieding onbekende brieven van Domela uit 1906 door Mieke en Hiske Schoorl.
  • 15:00 uur – lezing Roger Jacobs over municipalisme
  • 16:00 uur – uitreiking Domela-penning
  • 16:10 uur – borrel

Tussendoor: optredens van Your Local Pirates!”

Eric Krebbers