Aan de Oranjes kleeft het bloed, het zweet en de tranen van ontelbare gekoloniseerde mensen (met video)

Stukje van het middenpaneel van de koets.
Stukje van het middenpaneel van de koets.

Afgelopen zaterdag demonstreerden zo’n vijftig mensen (op het hoogtepunt rond de honderd) tegen het gebruik van de Gouden Koets. Die moet met racistische panelen en al naar het museum. De sfeer was zeer strijdbaar en de sprekers maakten glashelder wat er mis is met die koets. Namens de organiserende actiegroep De Grauwe Koets, waarin ook Doorbraak meedoet, sprak Christa Noëlla. Hier haar verhaal.

Vandaag staan wij hier om te protesteren tegen de Gouden Koets en de afgebeelde koloniale en racistische propaganda. Wij staan hier vandaag op het Museumplein, omdat de Gouden Koets in het museum hoort. Het is schandalig te noemen dat de koning en koningin rondparaderen met een koets met deze walgelijke afbeeldingen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het is bizar dat er in 2015 nog steeds rondgeparadeerd wordt met deze vorm van propaganda uit de negentiende eeuw.

VOC-mentaliteit

Voor de roofstaat aan de Noordzee en zijn handlangers was de koloniale tijd een gouden tijd, omdat de koloniale machthebbers en handelaren zich enorm konden verrijken door mensen in andere delen van de wereld tot slaaf te maken en uit te buiten. Vanuit het perspectief van de onderdrukkers was het een mooie tijd. Maar vanuit het perspectief van de gekoloniseerde onderdrukten was het een hel. Wij kiezen dat perspectief. Daarom noemen wij de Gouden Eeuw de Grauwe Eeuw en de Gouden Koets de Grauwe Koets. Wij willen af van de koloniale propaganda, de koloniale beeldtaal en de verhalen. Weg met de straatnamen ter ere van koloniale schurken, rovers en plunderaars. Weg met de propaganda op de koets, de term “Gouden Eeuw”, de VOC-mentaliteit van de voormalige premier Jan-Peter Balkenende en de recente uitspraak van de huidige premier Mark Rutte die doodleuk oproept om terug te keren naar de sfeer van de Gouden Eeuw. Wat betekent dat we terug naar kolonialisme, uitbuiting, dehumanisering en slavernij zouden willen gaan.

Iedere keer als het koloniale verleden wordt verheerlijkt, krijgen de nazaten van tot slaaf gemaakten en van andere gekoloniseerden een klap in hun gezicht. Iedere keer als Piet Hein, Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen worden opgehemeld, worden de verzetsstrijders tegen het Nederlandse kolonialisme onder tafel geveegd en vergeten. Iedere keer als het koloniale terreurbewind wordt bejubeld, worden de verschrikkingen van dat systeem witgewassen. En dat moet ophouden. Een van de bekendere symbolen van koloniale propaganda vormt de Grauwe Koets. Dat rijtuig zou de Nederlandse eenheid moeten symboliseren. Maar het is vooral een kar die de witte privileges laat zien. De afbeelding “Hulde der koloniën”, die op de zijkant van de koets staat, is een leugenachtige en schijnheilige koloniale fantasie van witten die zich superieur wanen ten opzichte van gekoloniseerde mensen in andere delen van de wereld.

Onlangs werd bekend dat de koets na de komende Prinsjesdag drie tot vier jaar gerestaureerd gaat worden. Hij gaat gerestaureerd worden zoals Rutte het koloniale denken restaureert. Want het is de bedoeling van de restauratie dat de koloniale afbeelding op de koets blijft staan en dat die koets na een paar jaar opnieuw in triomftocht rondgereden gaat worden. Wij eisen dat de koets, al dan niet gerestaureerd, in een museum komt te staan, in de juiste anti-koloniale en anti-racistische context, als een symbool voor al het leed en al de ellende die de roofstaat aan de Noordzee door de eeuwen overzee heeft aangericht.

Mitch

Niet alleen de Gouden Koets zelf is een probleem. Problematisch is ook de rol die het koningshuis heeft gespeeld in de uitbouw en versterking van het koloniale systeem. Het koningshuis is schatrijk geworden door de uitbuiting in de koloniën. Zo richtte koning Willem 1 in 1824 de Nederlandse Handelmaatschappij, die een soort voortzetting was van de Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC. In 1827 gaf Willem I zijn bedrijf het monopolie op de invoer van opium in Nederlands-Indië. Daarmee maakte zijn bedrijf enorme winsten en kon hij een vermogen verdienen. Mede daardoor zijn de Oranjes nu schatrijk. Deze koning was dus tegelijk een koloniale ondernemer die mede vorm gaf aan het koloniale terreurbewind. Aan de Oranjes kleeft dus het bloed, het zweet en de tranen van ontelbare gekoloniseerde mensen.

Maar naast de Gouden Koets staan wij ook vandaag hier vanwege onze vrijheid van meningsuiting. Wanneer je het over het koningshuis hebt, is alles opeens heilig. Er kan geen “Fuck de Koning” in context worden gezegd of je wordt onterecht opgepakt. Vorige week zijn drie leden van actiegroep De Grauwe Koets naar paleis Het Loo gegaan, om een foto te maken bij de Gouden Koets met teksten als: “Geen restauratie maar eerlijke informatie”. Deze vreedzame fotoactie werd meteen met agressie door de beveiliging en door bezoekers beëindigd. De leden van de actiegroep werden fysiek en verbaal geïntimideerd doordat er gedreigd werd met de politie. Daarnaast werd er direct geframed dat deze groep de openbare orde wilde verstoren. Maar helaas voor paleis Het Loo: alles staat op film waar het tegendeel gezien wordt. Uiteraard konden deze mensen niet gearresteerd worden, omdat paleis Het Loo wist dat deze mensen niks fout deden.

Want hoe vaak hebben wij gezien dat agenten onprofessioneel en agressief reageren bij acties tegen racisme? Hoe vaak hebben wij gezien dat de media leugens over ons verspreiden? Ons framet als gewelddadig? Waarom wordt er gekozen om de situatie te laten escaleren, bijvoorbeeld bij een demonstratie voor gerechtigheid voor Mitch Henriquez? Een demonstratie omdat iemand vermoord is? Waarom werd er vorige week niet op dezelfde manier gehandeld, toen een politiebureau massaal werd bestormd nadat een witte rapper was opgepakt? De manier waarop onze vrijheid van meningsuiting wordt gesmoord, is ook een reden waarom wij hier vandaag staan tegen de Gouden Koets. Nederland is een land van vrijheid van meningsuiting, ook wanneer je het ergens niet mee eens bent!

Wij eisen dat de Gouden Koets in het museum wordt ondergebracht, waar hij kan dienen als educatiemateriaal hoe de Nederlandse bevolking jarenlang is geïndoctrineerd.

Christa Noëlla