Actie voor Rojava!

Kobanê is meer dan een symbolisch bastion tegen de IS. Het is ook de hoofdstad van één van de drie kantons, die bevrijd zijn door lokale Volksbeschermingseenheden. Terwijl de wereld geobsedeerd is door de strijders van IS, is hier te midden van de puinhopen van de burgeroorlog een grassroots-initiatief ontstaan voor een inclusieve, participatieve en radicale democratie. Deze bevrijde en autonome zone in Noord Syrië, met de naam Rojava, is van groot belang voor de toekomst van Syrië, het Midden Oosten en voor eenieder die droomt van een rechtvaardige en vrije wereld. Desalniettemin wordt dit hoopvolle politieke initiatief van verschillende kanten direct bedreigd. Niet alleen van de zijde van de IS, van het regime van Assad of van de Turkse Staat. Maar uiteindelijk ook door de Westerse machten, die in het verleden hebben bewezen onbetrouwbare bondgenoten te zijn als het gaat om zelfbeschikking en democratisering. Ook wordt Rojava bedreigd door delen van het gecompromitteerde en verdeelde Vrije Syrische Leger en de conservatieve president Barzani van Iraaks Koerdistan. Om verschillende redenen verzetten zij zich allen tegen de ontwikkelingen in Rojava in de richting van een radicale en inclusieve toekomst voor het Midden Oosten.

In Actie voor Rojava! (actievoorrojava.nl)