Actiequiz “Bekogel de bestuurders”

Een van de doelwitten.
Bij de actie tegen sociale kaalslag, gisteren in Leiden, organiseerde Doorbraak ook een quiz. Alle aanwezige actievoerders en toevallige voorbijgangers mochten meedoen. Wie het eerst het goede antwoord riep, won en mocht vervolgens met drie ballen proberen een stapel blikken met de tronie van de betreffende beleidsmaker om te gooien. Wie de meeste goede antwoorden gaf, kreeg een medaille. Vals spelen werd niet bestraft, want beleidsmakers spelen zelf ook vals. Hieronder de 20 vragen, en de goede antwoorden vind je helemaal onderaan.

1. Staatssecretaris van Asociale Zaken. Hoe heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van welke partij is hij of zij?

Was dat misschien.... Geert Wilders?
2. Bruin I: doorspoelen graag! De huidige regering wordt door critici ook wel het kabinet-Bruin I genoemd. Wie is de leider van deze bruinhemden? (Wie “Geert Wilders” heeft geantwoord, krijgt als troostprijs één gooibeurt. Wilders is weliswaar een bruinhemd, maar niet de minister-president.)

3. Eigen schuld, dikke bult? Welke politicus zette onlangs tijdens een radio-programma de vele honderdduizenden werklozen van Nederland genadeloos in de hoek door op te merken dat ze het aan zichzelf hebben te danken, als ze geen nieuwe baan vinden? Wie het juiste antwoord geeft, wordt verzocht om extra hard met de ballen te gooien en zo de “eigen schuld”-politicus een dikke bult te geven.

4. Geen armoede? Zoals algemeen bekend bestaat er ook in Nederland grote armoede. Zo telt Nederland ruim 130 voedselbanken die wekelijks aan ongeveer 20 duizend gezinnen onder de armoedegrens gratis voedselpakketten verstrekken. Volgens een VVD-er is het spreken over armoede in Nederland “onjuist”. Armoede zou volgens deze volslagen wereldvreemde man enkel voorkomen als “mensen de weg naar de voorzieningen niet kunnen vinden”. Ook stelde deze VVD-er dat de bijstand “geen vetpot is, maar ook geen armoede”. Van welke welgestelde VVD-er zijn deze woorden?

Was dat misschien... Henk Kamp?
5. Wie niet werkt, zal niet eten? Leidse bijstandsgerechtigden worden door de gemeente verplicht om wekenlang of zelfs maandenlang onbetaald werk te verrichten in het Participatiecentrum, en via zogenaamde participatieplaatsen. Daarmee wordt het wettelijk minimumloon ontdoken en arbeidsrechten uitgehold. Wie die dwangarbeid weigert, wordt gekort op zijn uitkering, met straffen tot 100 procent korting voor een maand of meer. Welke bestuurder is verantwoordelijk voor de invoering van deze dwangarbeid?

6. Ontslag voor 70 duizend WSW-ers. Het aantal arbeidsplaatsen in de sociale werkplaatsen dreigen door de grove bezuinigingen te dalen van zo’n 100 duizend naar 30 duizend. De mensen die ontslagen worden, dreigen in de bijstand te komen. Een van de rechtse partijen blijft echter stug volhouden dat er geen WSW-ers ontslagen gaan worden. Kritiek op de plannen noemt die partij dan ook “onjuist, onwaar en schandalig”. Wat is de naam van de leider van deze partij? We geven één hint. Deze partijleider spreekt minstens 25 keer per week het woord “schandalig” uit.

7. Veroordeeld wegens racisme. In 2003 heeft de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot racisme, oordeelde de Haarlemse rechtbank in mei 2007. De staatssecretaris adviseerde namelijk om alle ongeveer 25 duizend Somaliërs in Nederland via de gemeentelijke basisadministratie op te sporen en te controleren op fraude met bijstandsuitkeringen. De staatssecretaris veegde de reet af met de uitspraken van de rechter en stelde dat het dan hoog tijd wordt om de regels te veranderen. Over welke voormalige staatssecretaris hebben we het hier?

Was dat misschien... Jan-Jaap de Haan?
8. Hetze tegen Oost-Europeanen. In december 2011 startte een politicus uit het kabinet Bruin I een hetze tegen Oost-Europeanen in Nederland. Die zouden massaal misbruik maken van de bijstand, de WW en de AOW, hoewel ook zij hier via de premies grof aan meebetalen. Bij nadere beschouwing bleek de hetze van de politicus te bestaan uit de meest complete nonsens. Oost-Europeanen doen namelijk verhoudingsgewijs veel minder een beroep op uitkeringen dan Nederlanders. Over welke aartsleugenaar uit het kabinet hebben we het hier?

9. Woedend op tv-programma Netwerk. Enkele maanden voor de Tweede Kamer-verkiezingen in 2010 ontstond er de nodige heibel over een uitzending van het tv-programma Netwerk. In dat programma werd een bijstandsgerechtigde geconfronteerd met de spijkerharde VVD-bezuinigingsplannen voor de bijstand. Volgens die plannen krijgt een bijstandsgerechtigde op termijn tweeduizend euro per jaar minder. De bijstandsgerechtigde vrouw barstte daarop in het programma in tranen uit. Een VVD-er reageerde woedend op de uitzending. “Zeer tendentieuze televisie”, noemde de VVD-er het, “waar werkelijk helemaal niets van klopt”. Over de bijstandsmoeder zei de VVD-er het volgende: “Het is toch ondenkbaar dat we deze mevrouw de kosten van de recessie laten betalen. Dat gaat dus niet gebeuren.” Van welke VVD-er zijn deze leugenachtige woorden?

Was dat misschien... Jan-Kees de Jager?
10. Rijken bevoordelen en armen kaalplukken. Welke politieke partij stemde tegen de invoering van de Balkenende-norm in de zorg- en de cultuursector, tegen moties die paal en perk stellen aan de hoge salarissen en bonussen in de financiële sector, tegen een voorstel om de uitbuiting van postbodes te stoppen, en vóór de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen? De VVD, het CDA of de PVV?

11. Ga toch fietsen! Welke politicus is er verantwoordelijk voor dat Leidse bijstandsgerechtigden voortaan geen fiets of computer meer kunnen krijgen als broodnodig extraatje in het kader van het minimabeleid?

12. Sneeuwruimen als “tegenprestatie”. Een bewindspersoon uit het kabinet stelt voor dat van iedereen met een bijstandsuitkering een “tegenprestatie” mag worden verwacht. Dat betekent dat die mensen op bevel van Sociale Zaken bijvoorbeeld in de winter sneeuw moeten gaan ruimen. Hoe heet de bewindspersoon die aan deze asociale maatregel werkt?

13. Geen werk? Verplicht verhuizen! Een bewindspersoon werkt aan een plan waardoor mensen in de bijstand gedwongen worden om te verhuizen voor het vinden van een baan. Zo kan het zijn dat iemand in Maastricht naar Groningen moet verhuizen als daar wel een vacature is. Doet de bijstandsgerechtigde dat niet, dan raakt hij of zij de uitkering kwijt. Nu is het algemeen bekend dat verhuizen nogal een kostbare zaak is, dat de wachtlijsten voor woningbouwhuizen jaren bedragen en dat de woningmarkt nagenoeg op slot zit, maar lieden uit Bruin I wensen niet vermoeid te worden met feiten. Hoe heet de bewindspersoon die aan dit plan werkt?

Was dat misschien... Mark Rutte?
14. Draaikonten met de AOW. Voor de verkiezingen beloofde een politicus dat het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 “een breekpunt” was. Amper twee uur nadat de uitslag van de verkiezingen bekend was, trok de politicus dit breekpunt weer in. Hiermee haalde deze politicus het Guinness Book of Records in de categorie “grootste draaikont aller tijden”. Hoe heet deze politicus?

15. Kritiek niet welkom. In november 2011 protesteerde Doorbraak tegen de opening van het Participatiecentrum, het dwangarbeidcentrum van de gemeente Leiden. De directeur van het dwangarbeidcentrum had de actievoerders toestemming gegeven om binnen mee te luisteren naar de toespraken, maar bezwoer dat ze eruit zouden worden gegooid als ze de boel zouden verstoren. Een aanwezige wethouder zei tegen de directeur van het centrum dat hij “naïef” was, omdat hij de actievoerders binnenliet. Die zouden er immers toch maar een zooitje van maken. Hoe heet de wethouder die de waarschuwende woorden over de demonstranten sprak?

16. Arbeidsreserveleger in kazerne. In de gemeente Lochem wil ondernemer en VVD-raadslid Hennie van der Most bijstandsgerechtigden dwingen om elke dag van 8:00 tot 17:00 uur verplicht aanwezig te zijn in een kazerne. Zo probeert hij het arbeidsreserveleger bijeen te drijven en als spotgoedkope arbeidskrachten dwangarbeid te laten verrichten. Ook al is er voor hen geen onbetaald werk, toch moeten de bijstandsgerechtigden in de kazerne de hele dag zitten wachten op klussen, aldus Van der Most. Welke bewindspersoon is wildenthousiast over dit plan?

Was dat misschien... Maxime Verhagen?
17. Kamerbewoners bestolen. De politicus die nu aan de orde komt, behoort volgens het blad Binnenlands Bestuur tot de beste bestuurders van Nederland. Hij staat op plek 8. Dat is tegelijk de geniepige bewindspersoon die werkloze kamerbewoners kort op hun uitkering om met dat geld reïntegratiemedewerkers te betalen die de honderd meest “kansrijke” werklozen de arbeidsmarkt op moeten jagen. Over wie hebben we het hier?

18. Koeioneren van werklozen. Volgens de Wet Werken Naar Vermogen, die nu in behandeling is in de Tweede Kamer en die in 2013 ingevoerd dreigt te worden, moeten bijstandsgerechtigden “alles” doen om betaald werk te krijgen. Zo staat het in de toelichting op de wet omschreven. Letterlijk betekent dat dat werklozen bijvoorbeeld gedwongen kunnen worden om in de prostitutie te gaan werken. Of dat ze de schoenen van leden van sollicitatiecommissies moeten poetsen, om zo meer kans te maken op de felbegeerde baan. Of hun kapsel of haarkleur moeten veranderen, als hun mogelijk toekomstige baas dat van hen verlangt. Welke partijen zijn voorstander van de steeds verdergaande disciplinering en vernedering van bijstandsgerechtigden, en wie zijn daarvan de verantwoordelijke landelijke en lokale kopstukken?

Was dat misschien... Paul de Krom?
19. Schroeven en sponzen. Wat hebben schroeven, sponzen, gereedschap en schoonmaakhandschoenen met elkaar te maken? Dat zijn allemaal producten waarmee bijstandsgerechtigden verplicht en onbetaald moeten werken in het Participatiecentrum. De producten worden geleverd aan bedrijven die volop winst maken over de ruggen van de werklozen heen, zoals Action en Deltafix. Welke bestuurder of bestuurders spreekt of spreken in dit verband van “werkervaring” en “additionele arbeid” voor werklozen, hoewel het in feite gaat om arbeid waarvoor minimaal het loon op cao-basis betaald zou moeten worden en waarbij een arbeidscontract afgesloten zou moeten zijn?

20. Unilever: winst van 4 miljard. Unilever haalde over 2011 een jaarwinst van 4 miljard euro, genoeg om een streep te zetten door alle bezuinigingen in de sociale zekerheid. Hoe heet de politicus die eerder voor dit bedrijf werkte?

De antwoorden: 1. Paul de Krom, 2. Mark Rutte, 3. Henk Kamp, 4. Mark Rutte, 5. Jan-Jaap de Haan, 6. Geert Wilders, 7. Mark Rutte, 8. Henk Kamp, 9. Mark Rutte, 10. Alle drie (vrije worp op tronie naar keuze), 11. Jan-Jaap de Haan, 12. Paul de Krom, 13. Henk Kamp, 14. Geert Wilders, 15. Jan-Jaap de Haan, 16. Paul de Krom, 17. Jan-Jaap de Haan, 18. PVV, VVD, CDA, Geert Wilders, Henk Kamp en Jan-Jaap de Haan, 19. Paul de Krom, Henk Kamp, Jan-Jaap de Haan, 20. Mark Rutte.

Gerrit de Wit
Harry Westerink