Acties in heel België: “Stop de jacht op werklozen”

Sinds begin 2014 verloren al meer dan drieduizend mensen hun job in collectieve ontslagen, op 1 januari 2015 verliezen vijftigduizend werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering, nu al zien tienduizenden anderen hun uitkering verlaagd tot onder de armoededrempel… Maandag zeiden duizenden mensen duidelijk: “Neen!” Op maandag 10 maart waren er in het hele land acties. In Antwerpen, Luik, Genk, La Louvière, Brussel, Charleroi, Gent… eisen de vakbonden dat de hervorming van de wachtuitkering voor jongeren onmiddellijk wordt afgeschaft. Concreet gaat deze maatregel de gezinnen aanzienlijk armer maken. En de kost van de uitkeringen afwentelen op de OCMW’s (en dus op de gemeenten), die nu al over onvoldoende middelen beschikken. Een syndicale actiedag die op de eerste plaats de vrouwen, jongeren en meest kwetsbaren treft. Een jacht op de werklozen, terwijl er nu al een schrijnend tekort is aan jobs (…) de maatregel mag dan op het eerste gezicht alleen de werklozen treffen, het gaat om een aanval op het geheel van de werkende bevolking. Door een onderlaag van echt arme werkzoekenden te creëren, willen ze de arbeidsmarkt in hun voordeel beïnvloeden: die armen zullen op den duur alle werk ook voor het laagste loon aanvaarden, om toch maar aan hun armoede te ontsnappen. En dat zet de lonen natuurlijk enorm onder druk. Zoals te leren valt uit de geschiedenis van de Hartz-hervormingen in Duitsland.

Webredactie in Acties in heel België: “Stop de jacht op werklozen” (PvdA.be)