Racisme op de arbeidsmarkt: “niet-westerse allochtone” jongeren drie keer zo vaak werkloos

De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: zestien tegen vijf procent. Vooral bij jongeren is het verschil groot: achtentwintig tegen tien procent. De situatie is het ongunstigst bij Marokkaanse Nederlanders en vluchtelingen. Migranten lijken voor een deel slachtoffer van discriminatie: zij zijn veel vaker werkloos dan autochtone Nederlanders met dezelfde kwalificaties (…) Niet-westerse migranten zijn veel vaker dan autochtone Nederlanders afhankelijk van een bijstandsuitkering: twaalf tegen twee procent. Bij vluchtelingen ligt dit aandeel nog hoger. De inkomenspositie van niet-westerse migranten blijft flink achter. Gemiddeld bedraagt hun huishoudinkomen tienduizend euro per jaar. Bij autochtone Nederlanders is dat vijfentwintigduizend euro. Van volwassen niet-westerse migranten leeft één op de zeven in armoede; bij kinderen is dat één op vier.

In SCP: crisis treft allochtonen harder dan autochtonen (Volkskrant)