17 en 19 september: acties rond Prinsjesdag

Actiekamp met tenten in Tel Aviv.

De zomerslaap is over, de derde dinsdag van september komt eraan. Rechts Nederland kan zijn grijpgrage vingers weer gaan aflikken bij de troonrede en de miljoenennota. Waar en wanneer kan links een tegengeluid laten horen?

Op zaterdag 17 september, bij de bezetting van het Beursplein in Amsterdam, door onder andere de Internationale Socialisten. Geïnspireerd door pleinbezettingen op vele plaatsen in de wereld worden er tentjes opgezet en wordt de nacht doorgebracht voor de AEX. ’s Avonds spreekt onder meer Doorbraak-lid Bob Wester over organizing, in dit geval over de strijd van de werknemers van Cordaan.

Logo van de actie in Rotterdam.

Op zaterdag 17 september, op het Solidariteitsplein in Rotterdam, dat op het Grote Kerkplein wordt georganiseerd door de Alliantie voor Solidariteit, van 14:00 tot 17:00 uur. In die Alliantie zitten lokale vakbonden, politieke partijen en nog een reeks andere organisaties.

Op maandag 19 september, bij de Walk of Shame op het Plein in Den Haag. Die begint om 2 voor 12. De walk gaat richting het Nationaal Beraad op het Malieveld, dat om 14:00 uur begint. Dat beraad wordt georganiseerd door een aantal politieke partijen en de CG-raad. Naar verwachting zullen daar aardig wat mensen op af komen, en de sfeer zal waarschijnlijk niet echt radicaal zijn, zoals Peter Storm ook al aangeeft.

Vanuit de culturele sector roept ook het Plein der Beschaving-initiatief, opgericht na de Schreeuw om cultuur-actie en de Mars der Beschaving, op om te protesteren tegen de bezuinigingen. Het Plein der Beschaving streeft ernaar om op lokaal niveau, onder meer in Nijmegen, elke vrijdagmiddag een actiebijeenkomst tegen het afbraakbeleid van de regering te organiseren.

Ook Rekening Retour roept op om in actie te komen. In een verklaring “Prinsjesdag? Protestdag! Stop de bezuinigingen. Wij gaan de crisis niet betalen” schrijft het samenwerkingsverband: “Rutte’s kabinet is bezig met een bezuinigingsoperatie van maar liefst 18 miljard euro. Vooral sociale voorzieningen moeten het ontgelden, van openbaar vervoer tot onderwijs, van de brandweer tot de bibliotheken. Degenen die geen enkele schuld aan de crisis hebben, moeten er nu voor betalen. Hoog tijd om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen deze kaalslag! We krijgen te horen dat de bezuinigingen ‘onvermijdelijk’ zijn omdat er ‘te weinig geld’ is om onze voorzieningen op peil te houden. Maar er is geld genoeg! De 10 procent meest vermogende Nederlanders bezitten samen ruim 700 miljard euro. Bedrijven ontlopen via trucs en gunstige regelgeving hun afdrachtplicht. Van de 20 grootste bedrijven betalen er 15 geen cent winstbelasting. Als Nederlandse multinationals gewoon 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen, zou dat de schatkist jaarlijks 16 miljard opleveren. Een extra heffing van 3 procent voor de 8 procent hoogste vermogens zou maar liefst 18 miljard opbrengen. Bezuinigingen zijn dus helemaal niet ‘onvermijdelijk’. Het is een kwestie van het geld halen waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen! Rechtvaardig beleid komt nooit vanzelf. Het kabinet is vastberaden de rekening van de crisis bij de gewone mensen neer te leggen – we kunnen dit alleen stoppen door de straat op te gaan. Polderen en petities zijn niet genoeg om een andere koers afdwingen. Net zoals in andere landen is massale strijd nodig: demonstraties, stakingen en bezettingen. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Het kabinet hoopt dat mensen hun woede vooral op elkaar richten, op migranten of op ‘de Grieken’. Maar als werkenden, studenten en uitkeringsgerechtigden zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, ongeacht onze afkomst. De enige manier waarop we onze verworvenheden kunnen behouden, is door solidariteit te organiseren en samen terug te vechten. Geïsoleerd staan we zwak – samen staan we sterk. Op Prinsjesdag zal het kabinet een nieuwe ronde aan bezuinigingen bekend maken. Dat is het moment waarop we vanuit allerlei maatschappelijke sectoren willen samen komen om Den Haag te laten horen dat we de rekening retour sturen: Stop de bezuinigingen, wij gaan de crisis niet betalen!” Tot zover Rekening Retour.

Kortom, er is ruimte genoeg om te demonstreren, om de radicalere acties te verbreden en de bravere wat te radicaliseren. Het wordt tijd om wakker te worden en in actie te komen tegen het kabinet Bruin I.

Frodo Tromp