PVV breekt steevast met eigen beloften

Voorpagina van het rapport.

Uit onderzoek van de SP blijkt dat de extreem-rechtse PVV steevast breekt met de eigen verkiezingsbeloften. Zo laat de partij van Geert Wilders de eigen achterban in de steek. Over sommige gebroken beloften hoeven we echter niet te treuren.

Wilders zegt op te komen voor de belangen van “het gewone volk”, voor de belangen van Henk en Ingrid. Maar Wilders houdt zijn kiezers voor de gek. Althans, dat is de conclusie van het SP-rapport “Nog meer gebroken beloften van Geert Wilders” (pdf). In het rapport neemt de SP alle moties onder de loep die tussen januari en juli 2011 in de Tweede Kamer zijn ingediend. Het rapport geeft 120 voorbeelden van PVV-stemgedrag dat haaks staat op het eigen verkiezingsprogramma. Zo zegt de PVV al lange tijd een einde te willen maken aan de graai- en bonussencultuur. Uit een eerder SP-rapport bleek echter al dat de PVV in 2010 níet instemde met de invoering van de Balkenende-norm in de zorg- en de cultuursector. Daardoor kunnen bestuurders in die sectoren nog steeds meer verdienen dan de minister-president. Ook dit jaar weigerde de PVV om moties te steunen die paal en perk willen stellen aan de hoge salarissen en bonussen in de financiële sector. De partij ging echter wel akkoord met de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en stemde tegen een voorstel om de uitbuiting van postbodes te stoppen.

De PVV beloofde ooit dat er 12 duizend extra banen in de zorg zouden komen. Maar naar nu blijkt wordt dat teniet gedaan door de bezuinigingen op het Persoon Gebonden Budget (PGB). Daardoor dreigen namelijk 20 duizend zorgverleners hun baan te verliezen, met dank aan Wilders. Verder blijkt de PVV tegenwoordig de marktwerking in de zorg te steunen en is men tegen een maximumprijs voor medicijnen. Ondanks de belofte van de partij om de studiebeurs te handhaven, is de PVV akkoord gegaan met het voorstel om hem deels om te zetten in een lening. De PVV stemde verder tegen een voorstel om scholen kleiner te maken, ondanks eerdere beloften daartoe. En de met bezuinigingen bedreigde conciërges die in de verkiezingstijd nog op de steun van Wilders konden rekenen, heeft de partij nu ook als bakstenen laten vallen.

De PVV, in casu vrouwenmepper Dion Graus, zegt altijd te ijveren voor dierenrechten. De afgelopen vijf jaar zijn al bijna 1 miljoen dieren omgekomen bij stalbranden. Maar toch stemde de PVV onlangs tegen een motie voor betere brandveiligheidsvoorschriften voor veestallen. Een campagne om jongeren te wijzen op de herkomst van bontkragen werd ook door de ‘dierenvrienden’ van de PVV tegengehouden. En een voorstel om dieren in de bio-industrie meer stalruimte te geven kon natuurlijk ook niet op steun van de partij rekenen.

Ook op het gebied van veiligheid en migratie maakt de PVV volgens het SP-rapport weinig klaar. Zo komen er geen tienduizend extra agenten en veel voorstellen om migratie te stoppen of terug te dringen zijn in strijd met allerlei Europese bepalingen. Maar dat Wilders deze beloften breekt, is niet iets om treurig over te zijn. Integendeel, en dat had de SP best wel gulziger uit kunnen dragen. Het rapport maakt echter wederom duidelijk dat Wilders een volksverlakker is. Wilders komt niet op voor Henk en Ingrid, maar voor Maurits-Jan en Maria-Louise. Hij meet zichzelf enkel een sociaal smoel aan om meer kiezers te trekken.

Gerrit de Wit