Actieve leden maken het verschil

Als leden niet meer weten dát en hóe ze hun belangen collectief moeten verdedigen, of hun arbeidsvoorwaarden verbeteren, is het afgelopen. Dan zal de bond steeds meer een rechtsbijstandverzekeraar worden, terwijl sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden nog sneller verslechteren en mensen de meerwaarde van een bond dus ook niet meer zullen zien. Maar met geschoolde, solidaire en actieve leden waar naar geluisterd wordt, is een opleving heel goed mogelijk.

Lot van Baaren
In Actieve leden maken het verschil (Solidariteit)