Actievoerders bezetten Belgische deportatiegevangenis en eisen open grenzen

Actievoerders zijn het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel binnengedrongen. “Via ladders klommen ze over de omheining”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver-NVA). Volgens de actievoerders zijn ze met een honderdtal, de burgemeester houdt het op een dertigtal. De politie heeft een tachtigtal actievoerders opgepakt. Ook een cameraploeg van de Franstalige openbare omroep RTBF werd even gearresteerd, maar die mensen werden al opnieuw vrijgelaten, meldt burgemeester Ryon. “De politie had de journalisten herhaaldelijk gevraagd het domein van het gesloten centrum te verlaten en van buiten de omheining te filmen, maar zij zijn niet op de vragen ingegaan”, aldus de burgemeester. Volgens burgemeester Ryon is een deel van de actievoerders over de omheining geklommen en op het dak van het centrum gekropen, waar ze de bewoners zouden opjutten. “We proberen eerst de veiligheid van de werknemers en bewoners van het centrum te garanderen”, zegt Ryon. “De actievoerders worden op dit moment ontzet door de federale politie”, zegt Filip Van Steenbergen, waarnemend korpschef van politiezone KASTZE. “Enkelen hebben zich aan elkaar vastgemaakt en verzetten zich passief door veel lawaai te maken. Maar er wordt niet gevochten, de politie wordt niet fysiek aangevallen. Alles verloopt hier rustig. De actievoerders zullen gearresteerd worden.” “De politie is in groten getale aanwezig en we hebben ook de hulp van de brandweer ingeroepen om die mensen op het dak te kunnen arresteren”, zegt de burgemeester. “Die zijn intussen allemaal opgepakt en nu worden ook de andere actievoerders in de boeien geslagen. Nadien zullen we zien of er beschadigingen zijn aangebracht.” Met hun actie willen de betogers protesteren tegen de bouw van het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen, naast de luchthaven van Zaventem. “Voor ons is het volstrekt ongerechtvaardigd om mensen, minderjarigen of volwassenen, op te sluiten in een gesloten centrum”, klinkt het. De actie vindt plaats twee dagen voor een parlementair bezoek aan het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen. Volgens het collectief #NotInMyName, dat achter de actie staat, is bezoeken gelijk aan goedkeuren. “Gedetineerden getuigen voortdurend over de slechte omstandigheden in de centra, maar het fundamentele probleem blijft de opsluiting zelf”, klinkt het in een persbericht. “We klagen aan dat buitenlandse personen opgesloten worden in gesloten centra enkel en alleen omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. De bouw van dit nieuwe gesloten centrum voor gezinnen is ronduit schandalig. Voor ons is het volstrekt ongerechtvaardigd om mensen, minderjarigen of volwassenen, op te sluiten in een gesloten centrum. En zelfs de “beste” detentieomstandigheden rechtvaardigen niet dat mensen die geen enkele misdaad hebben begaan, achter tralies worden gezet.”

Silke Vandenbroeck en Hans Renier in 80-tal actievoerders opgepakt nadat ze repatriëringscentrum 127bis binnendringen: “Ze eisen open grenzen” (Hln.be)