Afro Leiden en No More Blackface Leiden: “Gemeente, spreek je uit en stop met faciliteren van Zwarte Piet”

Meer dan 1.600 mensen ondertekenden de petitie van Afro Leiden en No More Blackface Leiden tegen Zwarte Piet in Leiden. Gisteren werd de petitie online aangeboden aan de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. De inspreektekst kun je hieronder lezen.

Sommige raadsleden stelden onomwonden dat zij achter de petitie staan. Daar zijn wij blij mee. Helaas vonden andere raadsleden het nodig om nog steeds, in 2020, te blijven hameren op Zwarte Piet als traditie, en te blijven impliceren dat wij het racisme-woord niet zouden moeten gebruiken vanwege de gevoelens van mensen die voor Zwarte Piet zijn. We zouden daarnaast gewoon geduld moeten hebben, en dan zou het vanzelf goed komen.

Maar het komt niet vanzelf goed. Als er iets is gebleken de afgelopen jaren, dan is het dat niet door af te wachten, maar juist door actie te voeren Zwarte Piet steeds verder teruggedrongen wordt. We kunnen wachten tot we een ons wegen, als het aan sommige mensen ligt. Bovendien is elke Zwarte Piet er een teveel. Daarom moeten we de druk erop houden. En daarbij moeten we duidelijk zijn, benoemen hoe het zit. Want Zwarte Piet ís racisme. En wit plezier mag niet langer boven zwart verdriet gaan. Dus: gemeente Leiden, zorg ervoor dat we in 2021 geen Zwarte Piet meer in het straatbeeld tegenkomen!

De inspreektekst:

Ik spreek vandaag in namens Afro Leiden en No More Blackface Leiden. Begin september zijn wij de petitie “Geen Zwarte Piet in Leiden” gestart. Deze petitie willen wij vandaag aan de gemeenteraad aanbieden.

Afgelopen zomer kwamen ruim 2.500 mensen af op de manifestatie tegen racisme, tegen zowel zwart- als tegen institutioneel racisme.

Dat gebeurde in het kader van de Black Lives Matter beweging. De demonstratie werd mede georganiseerd door Leiden Compassiestad die ruim 100 verenigingen en organisaties uit Leiden vertegenwoordigt. De grote opkomst liet zien dat Leiden zich echt uitspreekt tegen racisme.

Tijdens de manifestatie werd ook de oproep aan de gemeente gedaan om duidelijker afstand te nemen van Zwarte Piet. En onlangs is ook onze petitie ruim 1.600 keer ondertekend. Die petitie roept de gemeente Leiden op om zich voor eens en altijd uit te spreken tegen Zwarte Piet. Kortom, de inwoners van Leiden geven aan dat zij van Zwarte Piet af willen.

Uit de rapportage van No More Blackface Leiden over 2019 blijkt dat een groot deel van de Zwarte Pieten tijdens de officiële intocht nog steeds, hetzij gedeeltelijk, blackface gebruikten. Alhoewel de figuur elk jaar iets minder zichtbaar wordt in de stad, blijft Zwarte Piet opduiken. Zo liep vorig jaar een groep Zwarte Pieten opzichtig door de stad en ging op terrassen zitten.

Op verschillende plekken in de stad traden Zwarte Pietenbands op met koperblazers en slagwerkers. Er werden Zwarte Pieten feesten georganiseerd.

Ook zijn er nog steeds mensen en winkels die in november en december versieringen of producten hebben met afbeeldingen van Zwarte Piet. Een paar weken terug nog zijn er posters geplakt met daarop een afbeelding van Zwarte Piet. Kortom, mensen blijven vasthouden aan de figuur.

Onze samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met racistische karikaturen in het straatbeeld.

De gemeente, die zich publiekelijk en onomwonden uitspreekt tegen Zwarte Piet… dat zou een grote bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Dat is dan ook de oproep van onze petitie. De gemeente kan mensen niet verbieden zich te verkleden als Zwarte Piet. Wél kan zij duidelijk de boodschap uitdragen dat de figuur niet langer past in Leiden. Dit is enerzijds een duidelijk signaal aan hen die vasthouden aan de figuur en is anderzijds een boodschap aan alle mensen die zich beledigd voelen door die bewuste Piet-figuren. Dat is de boodschap. Dat Leiden een stad wil zijn waarin alle Leidenaren zich thuis kunnen voelen.

Het gaat ons er om dat Leiden duidelijk laat zien: in deze stad is geen plek voor racisme. Daarnaast roepen we de gemeente op om naar die overtuiging te handelen, en blackface en racisme op geen enkele manier te faciliteren.

Geef geen vergunningen voor evenementen waar Zwarte Pieten onderdeel van zijn. Geef geen subsidies aan organisaties die Zwarte Pieten gebruiken. Verhuur geen ruimten aan organisaties die daar Zwarte Pieten-feesten houden, zoals afgelopen jaar wel gebeurde bij zwembad De Zijl. Kortom: maak consequent beleid dat er voor zorgt dat Zwarte Piet op geen enkele manier door de gemeente gefaciliteerd wordt.

Ook landelijk zien we dat er nog steeds groepen zijn die vasthouden aan de figuur, ondanks de vele acties tegen Zwarte Piet van de afgelopen jaren en ondanks de groeiende aandacht voor racisme in onze maatschappij.

Er zijn nog steeds gemeenten die zich niet tegen de figuur uitspreken. Zo werd onlangs een groep demonstranten in Maastricht belaagd door gewelddadige tegendemonstranten. Leiden zou met het navolgen van onze petitie dus ook bij kunnen dragen aan een landelijke boodschap dat Zwarte Piet en racisme niet passen in onze samenleving.

Samenvattend: wij roepen de gemeente op om duidelijk stelling te nemen. Zwarte Piet past niet in Leiden, want Leiden wil een stad zijn waar iedereen zich veilig kan voelen. De gemeente moet dan ook de daad bij het woord voegen, door daar consequent beleid aan te verbinden.

  • Dat vinden de ruim 2.500 mensen die bij de anti-racisme demonstratie waren deze zomer in Leiden.
  • En dat vinden ook de meer dan 1.600 mensen die zich uitspraken door middel van een petitie en de meer dan 10 organisaties die de petitie ondersteunden. Wij hopen dat de gemeente en alle hier aanwezige partijen een stap willen zetten naar een Sinterklaasfeest zonder racisme, een Sinterklaasfeest voor iedereen. Een stap naar een stad die ook veilig is voor Zwárte Leidenaren.

Ik mag u, mede namens al deze mensen, de petitie aanbieden. Dat gebaar van overhandigen moet nu bij woorden blijven, maar de griffie voegt de tekst met de handtekeningen toe aan de andere stukken die u hebt ontvangen.