Als de vader zwart was, kon abortus wél in België toen het nog illegaal was

Voor het eerst tonen documenten aan hoe in juli 1960 de Belgische staat in het grootste geheim abortus mogelijk maakte voor vrouwen die terugkeerden uit de voormalige kolonie en zwanger waren van een metis, een kind van een Afrikaanse vader. Nochtans was elke zwangerschapsafbreking in België strafbaar tot 1990. De Belgische christendemocratische ministers sloten hierover een deal met de parketten, maar benadrukten dat alle communicatie daarover mondeling moest gebeuren “gezien het delicaat karakter dezer aangelegenheid”. (…) “Meer nog dan de hele operatie is het vooral de racistische rechtvaardiging die tot de verbeelding spreekt”, zegt Gerits, die de opzoekingen deed voor een boek dat hij volgend jaar uitbrengt. “Het doel van de betrokken ministers en magistraten is niet zozeer hulp aan getraumatiseerde vrouwen, maar wel het voorkomen van de geboorte van metissen.” (…) Een documentairereeks over metissen op Canvas vertelt de verhalen van kinderen van Afrikaanse moeders en Belgische vaders. België rukte de zogenaamde “kinderen van de zonde” weg bij hun familie en bracht hen in België onder in weeshuizen en adoptiegezinnen, vaak in slechte omstandigheden. (…) De morele grond daarvoor, een “katholiek standpunt”, was dat “het verstoren van de familiale integriteit en orde door de komst van een mulaat (minachtend woord voor metis, BST) erger was dan curtage (vruchtafdrijving of doding)”.

Bruno Struys in Als de vader zwart was, kon abortus wél in België toen het nog illegaal was (Demorgen.be)