“Als u die uitdeelt, wordt u aangehouden”

Het heeft er alle schijn van dat de zaak is aangezwengeld door de AIVD met als doel door Justitie zoveel mogelijk informatie te laten verzamelen bij de doorzoeking ten behoeve van de AIVD. Dat is machtsmisbruik en schending van privacy onder artikel 8 EVRM, zo betoogde advocaat Soeteman. De AIVD gebruikt Justitie als hefboom. De Advocaat Generaal (AG) namens het OM beschuldigde de verdediging van een fishing expedition. Geestig, want dat is juist wat zij zelf hebben gedaan. Opvallend was dat de AG aangaf dat de uitgebreide doorzoeking mogelijk was door de verzwaarde aanklacht “opruiing met terroristisch oogmerk”. Een verzwaring die Justitie in de dagvaarding heeft laten vallen, hetgeen al deed vermoeden dat die alleen maar was gebruikt om aan meer bevoegdheden te komen.

Steungroep 13 September in “Als u die uitdeelt, wordt u aangehouden” (13-september.nl)