Amsterdam blijft automatisch uitkeringen opschorten, ook al mag dat niet van de rechter

De sociale dienst in Amsterdam voert de Participatiewet verkeerd uit. Op het punt van opschorting en intrekking van de uitkering, een erfenis van de Wet Werk en Bijstand waar ze het ook verkeerd deden. Het is namelijk zo dat het in Amsterdam en in andere gemeenten beleid is dat, wanneer iemand een reïntegratietraject weigert of niet komt opdagen, de uitkering eerst wordt opgeschort en daarna ingetrokken. Dat mag niet. De Centrale Raad van Beroep heeft na een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigd dat in zo’n geval een nader onderzoek moet plaatsvinden en dat na onderzoek eventueel een sanctie kan worden vastgesteld (na waarschuwing een korting van dertig procent bij niet verschijnen voor een gesprek). De gemeente Amsterdam heeft de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam jarenlang naast zich neergelegd en nu wordt ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep niet uitgevoerd. Er zijn namelijk nog steeds gevallen dat de uitkering wordt opgeschort en/of ingetrokken. De gemeente doet niet wat de rechter zegt, maar dat zijn we van de sociale dienst wel gewend. Er kan overigens nog aan worden toegevoegd dat indertijd de wet ook nog is gewijzigd na de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, na een lobby van GroenLinks-wethouder Van Es, die de maatregel wou handhaven. Dus de gemeente voerde de uitspraak van de rechter willens en wetens niet uit en stapte naar de Tweede Kamer en de regering van de uitvoerende macht, maar de Centrale Raad heeft nu de vloer aangeveegd met die wetswijziging.

Piet van der Lende over ECLI:NL:CRVB:2015:456 (Derechtspraak)