Anti-racist vervolgd voor benoemen racisme

Hilbrand Nawijn
Hilbrand Nawijn

Vanmorgen vond er een bijzonder interessante rechtszaak plaats in Den Haag waar helaas geen enkele aandacht voor is geweest in de media. Het Zoetermeerse SP-raadslid Lennart Feijen moest zich namelijk verantwoorden voor het feit dat hij collega-raadslid Hilbrand Nawijn op Twitter een racist had genoemd. Tijdens een raadsvergadering. Een politicus. Die wordt vervolgd vanwege zijn mening. En doodse stilte alom, want Feijen is een uitgesproken anti-racist en dus staan er geen hele volksstammen te brullen over de aantasting van de vrijheid van meningsuiting.

In het debat in de gemeenteraad had Nawijn na vragen van Feijen aangegeven een tegenstander te zijn van islamitische scholen, maar open te staan voor scholen op andere religieuze grondslagen. Feijen vond, terecht, dat Nawijn hiermee de complete islamitische geloofsgemeenschap discrimineerde en een racist was.

Een duidelijke zaak, zou je zeggen. Maar Nawijn maakte zich ouderwets kwaad, en in plaats van Feijen een inhoudelijk weerwoord te bieden, zocht hij direct alle mogelijke publiciteit en deed hij aangifte. Blijkbaar zag het OM voldoende aanleiding om ook daadwerkelijk vervolging in te stellen. Niet helemaal ongebruikelijk in het huidige politieke klimaat waarin racisten vrijuit hun gang kunnen gaan, en mensen die dit aan de kaak stellen, gecriminaliseerd worden.

Paraat

Dagelijks worden anti-racisten en linksen op Twitter met de dood bedreigd, getreiterd, belasterd en beledigd. Bijvoorbeeld de kunstenaar en activist Quinsy Gario, die de meest onvoorstelbare stront over zich heen krijgt. Het OM en de politie vinden het van geen enkel belang daar iets tegen te doen. Maar o wee als je de daden van een hardnekkige racist benoemd. Dan staat het OM direct paraat om je te vervolgen.

Tijdens de rechtszaak gaf ook het OM aan dat het duidelijk was dat Nawijn inderdaad had gediscrimineerd; hij maakte immers onderscheid tussen islamitische mensen en de rest van de bevolking. Het OM vond in al haar coulance dat Feijen dat inderdaad had mogen zeggen. De officier verkondigde in de rechtszaal dat ook in het politieke debat vrijheid van meningsuiting niet zomaar vanzelfsprekend is. Voornamelijk als uitspraken aanzetten tot onverdraagzaamheid, dan vallen deze onder het strafrecht.

Je zou denken dat juist het racisme van Nawijn aanzet tot onverdraagzaamheid, en dat Nawijn dan ook in de rechtszaal had moeten verschijnen. Maar dat ziet het OM anders. Door Nawijn als racist te kwalificeren wordt in haar ogen aangezet tot onverdraagzaamheid tegen Nawijn, wat keihard aangepakt moet worden. De wereld op z’n kop dus.

Vlaams Belang

Nawijn heeft al een lang verleden van discriminerende en racistische uitspraken en incidenten. Zo vond hij als minister dat “allochtonen” harder gestraft moesten worden dan “autochtonen’, wilde hij ‘criminele’ mensen met een Nederlands paspoort maar een Marokkaanse achtergrond deporteren en onderhield hij nauwe banden met het Vlaams Belang.

De rechtbank zal zich nu moeten gaan buigen over de vraag of Nawijn een racist noemen een terechte kwalificatie is. Maar op geen enkel moment ging het in de rechtszaak over de achtergrond van de discriminerende uitspraken van Nawijn. Waarom wil hij geen christelijke of joodse scholen tegengaan, maar alleen islamitische? Volgens zijn collega islamhaters zal het wel om “religiekritiek” gaan. Maar wat Nawijn wil is duidelijk: mensen uit de islamitische wereld straffen, tegenwerken en waar mogelijk het land uitknikkeren. Keihard discrimineren op basis van hun afkomst dus.

Het OM moet zich schamen voor deze schandalige vervolging, en zich richten op daadwerkelijke discriminatie. Het is te hopen dat ook de Haagse rechtbank dit inziet. Eis: 350 euro boete. De uitspraak is over twee weken.

Ray Duval