Autochtone fop-intellectuelen

Wat op tafel ligt is namelijk macht, privilege en culturele hegemonie. Welke segmenten van de Nederlandse samenleving bepalen de grenzen van het maatschappelijke discours? Wie heeft de macht over de invulling en evolutie van nationale tradities? Met andere woorden, de witte, mannelijke, heteroseksuele hegemonie in Nederland – die dagelijks zichtbaar is en uitgebreid is gedocumenteerd in allerlei studies en rapporten – is het grootste onbenoemde taboe in deze tijd van zogenaamd “benoemen”. Het is in dit verband ook opmerkelijk hoe laag het maaiveld – zowel “links” als “rechts” – blijft in Nederland. Er heerst een onbewuste angst voor gekleurde Nederlanders die echte inspraak eisen en kritisch willen participeren in het publieke debat. Deze onbewuste angst leidt veelal tot een reactionaire explosie van drogredeneringen en scheldpartijen. Vaak gebeurt dat in ordinair racistische terminologie, vooral op social media. Maar soms is het ook verpakt in evenzeer racistische maar minder directe terminologie.

Zihni Ozdil in Autochtone fop-intellectuelen (Joop.nl)