Baanlozen in Putten ‘mogen’ twee jaar onbetaald hondenpoepbakken legen

Salaris krijgen ze niet, maar de kans op ervaring wel. Werkzoekenden in Putten kunnen aan de slag in de buitendienst. Werkzoekenden in Putten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen de kans om ervaring op te doen door onderhoud van de buitenruimte. De gemeente Putten is samen met Inclusief Gresbo gestart met een proef van een jaar. Als het succesvol blijkt is het mogelijk hier nog een jaar aan toe te voegen. De Inclusief-groep heeft ervaring met de doelgroep en zet die kennis in om ook andere werkzoekenden dan de sociale werkplaatsmensen te begeleiden. Er wordt gevist uit de vijver die onder de Participatiewet valt. De afdeling samenleving van de gemeente is nauw betrokken bij het leveren van de geschikte kandidaten. Deze moeten netjes zijn, in staat zijn op tijd te komen en het werk fysiek ook aan kunnen. Een positieve instelling speelt een rol en flexibiliteit en inzet is een vereiste. Ook moeten ze de Nederlandse taal spreken. Statushouders die Nederlands aan het leren zijn, komen ook in aanmerking. De pilot begint met één ploeg die bestaat uit een voorman, twee sociale werkplaats medewerkers, (maximaal) drie arbeidsparticipatieplaatsen en een voertuig. Een jobcoach begeleidt de krachten die door de gemeente worden geleverd. Gedurende het jaar wordt in de gaten gehouden of de deelnemers resultaat boeken op werkkwaliteit en ontwikkeling. Het takenpakket bestaat uit seizoenswerkzaamheden zoals onkruidbestrijding, blad ruimen en de straten vuurwerkvrij maken. Daarnaast zijn er aanvullende werkzaamheden zoals verkeersborden wassen, bosonderhoud, hondenpoepbakken legen, zwerfvuil opruimen, picknickplaatsen onderhouden en werkzaamheden rondom de gemeentewerf. Het gaat vooral om handmatig werk. De werkzoekende krijgt niet betaald voor zijn taak, maar behoud wel zijn uitkering. Deelname is voor maximaal twee jaar mogelijk. Om de pilot te bekostigen, draagt de gemeente Putten een kleine 160.000 euro bij. Daarbij zijn ook de kosten van de uitkering meegerekend, die hoe dan ook betaald moeten worden.

Sacha Wunderink in Hondenpoepbakken legen in ruil voor werkervaring in Putten (Stentor)