België: nieuwe landelijke wet om baanlozen dwangarbeid op te kunnen leggen

Mensen die geen job vinden, zullen binnenkort aan het werk kunnen worden gezet om parken schoon te vegen, schoolgaande kinderen de straat te helpen oversteken of maaltijden rond te delen in een rusthuis. Zulk gemeenschapswerk moet mensen die al lang thuiszitten activeren en voorbereiden op een echte job (…) Werkzoekenden zullen niet worden gedwongen eender welke gemeenschapsklus uit te voeren. Het gaat om een vrijwillige gemeenschapsdienst. Toch is ook voorzien in een stok achter de deur. Wie systematisch blijft weigeren, riskeert een schorsing en het tijdelijke verlies van zijn werkloosheidsuitkering (…) Hoewel het er dus niet naar uitziet dat de regio’s er snel gevolg aan zullen geven, leidt de mogelijkheid van gemeenschapsdienst tot ongerustheid bij de oppositie. “Langdurig werklozen zullen niet alleen een lagere uitkering krijgen, ze moeten voortaan ook gemeenschapsdienst doen om er nog recht op te hebben”, haalde sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir uit op Twitter. “Waar zijn jullie mee bezig?” Volgens de christelijke vakbond ACV schakelt de regering met haar gemeenschapsdienst “de heksenjacht op werkzoekenden nog een versnelling hoger”.

Tobe Steel in Deur open om werklozen verplicht te laten klussen (Tijd.be)