België: stop onverantwoordelijke beperking democratische vrijheden

Het begon maandagavond. Voorposter Luc Vermeulen vertelde op de Pegida-bijeenkomst in Antwerpen dat de voor het einde van de maand voorziene vakbondsbetoging in Antwerpen niet toegelaten zal worden omwille van de terreurdreiging. De mededeling lokte spontaan applaus uit bij de aanwezige Vlaams Belangers en andere Pegida-ers. We hebben geen bevestiging noch ontkenning gekregen dat de betoging inderdaad om die reden niet toegelaten zou worden door de Antwerpse politie en burgemeester. De vraag verviel op het Antwerps stadhuis omdat ‘s anderendaags, dinsdag, het ABVV zelf besliste om gezien de omstandigheden alle publieke manifestaties en concentraties op te schorten (…) Vrijdagavond, nog vóór terreurdreigingsniveau 4 voor het Brusselse Gewest afgekondigd werd, werd door PS-burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué beslist een debatavond over Syrië te verbieden. Het verbod berust op geen enkele dreiging of risico voor het verstoren van de openbare orde, maar was louter gebaseerd op het thema van de avond. De conferentie van de “Vorming Leon Lesoil” en de SAP-LCR wou de barbarij van het Syrisch regime en IS bespreken, net als de volksopstand in Syrië en de solidariteit met de democratische en anti-kapitalistische stromingen in het land. In een reactie zeggen de organisatoren terecht: “De Belgische staat, de regering en de lokale autoriteiten willen de bevolking momenteel bang thuis houden en haar beletten te debatteren of op straat te komen. Het antwoord op de terreur van Islamitische Staat kan voor ons niet het inperken van democratische rechten en vrijheden zijn.” Activist Peter Terryn roept alvast op tot een gedachtewisseling na de wake deze namiddag om 14:00 uur op de Groenplaats in Antwerpen: “Als zowel de terroristen als de regering paniek zaaien, angst in de harten planten, de strategie van de spanning toepassen en de shockdoctrine in de praktijk brengen, als men bewust de polarisatie opvoert en daarbij onze vrijheden en rechten beknot en daarmee precies doet waar IS op aanstuurt, dan is het tijd om samen te komen, los van bestaande structuren en in alle openheid na te denken, van gedachten te wisselen en onze eigen strategie uit te stippelen.”

AFF/Verzet in Stop onverantwoordelijke beperking democratische vrijheden (aff.skynetblogs)